Diskriminering bakom valresultat

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Bloggen

et har kommit till bloggens kännedom att valresultatet är följden av en strukturell diskriminering utan dess like. Problemet berörs blott i all enkelhet i en artikel på SvD Brännpunkt från valdagen ifråga, där det konstateras att den nya vallagen utestänger över 100 000 människor från att rösta i de svenska valen till kommun, landsting, riksdag.

Men 100 000 är enligt många bedömare en konservativ siffra (i själva verket multipla siffror) och det faktiska antalet kan röra sig i storleksordningen 1 000 000 000 människor, världen över – en närmast ofattbar siffra (flera siffror) – som inte gavs möjlighet att ta del i det svenska valet. Inte bara gick de miste om möjligheten att rösta; de erhöll inte heller korrekt och objektiv information från svenska valmyndigheter inför valet. Det ligger nära till hands (Mer formellt: i närheten av punkten a (där misstanken är belägen) finns för varje infinitesimalt ε>0 en sträcka⎮x-a⎮< ε) att misstänka att det förra är en direkt konsekvens av det senare.

När statistiken bryts ned utifrån vanliga populationsparametrar framstår diskrimineringen i än grumligare dager. Genomsnittsinkomsten för den grupp som stängdes ute från vallokalerna 19 september är avsevärt lägre än för den priviligierade klass som glatt gick till valurnorna under söndagen, till synes obesvärade av sina orala silverskedar . På många håll är inkomsterna så låga att människorna svälter ihjäl och nästan två miljarder av dem lever i absolut fattigdom. För icke-ekonomiska utvärderingsparametrar är skillnaden änu större mellan de röstberättigade och de utestängda. Spädbarnsdödligheten är högre i samtliga subgrupper inom den icke-röstande kohorten. Både estimerad och historisk livslängd är lägre och skillnaden är statistiskt signifikant. Ofantligt många kvinnor och barn återfinns dessutom bland de diskriminerade. Och de är i stor utsträckning av afrikanskt och asiatisk börd. Somliga tillhör till och med fullständigt efterblivna civilisationer i djupaste Amazonas, vilka kommunicerar blott med ett självpåhittat teckenspråk och high-impact våld. Kontrasten mot de välbärgade röstberättigade innerstadsbratsen som gick man ur huse och röstade fram en borgarbrackeregering kan inte bli tydligare. Den fråga som seriösa media vägrar ställa är: hur skulle valresultatet se ut om inte diskrimineringen på förhand givit högerpartierna makten? Ingen vet. För det är vinnarna som skriver historien

zp8497586rq