Fler ideologiska förslag behövs inom kulturpolitiken

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Bloggen

I dag kan man läsa i SvD Kultur att “[k]ulturvärlden avvisar regeringens förslag att slopa inkomstgarantin”. Att regeringen ville avveckla de ovillkorade konstnärsbidragen har varit känt sedan tidigare.

Den statliga inkomstgarantin innebär att vissa författare och kulturpersonligheter – exempelvis Jan Myrdal och Manne af Klintberg – har rätt att få högst fem basbelopp (212 000 kr under 2010) av skattebetalarnas pengar per år livet ut. Inga som helst krav ställs på någon motprestation.

Regeringen har nu föreslagit att inga nya tilldelningar skall ske. De medel som frigörs då de 157 mottagarna, som tydligen varken Apollon eller Hades älskar, så småningom korsar den svarta floden skall i stället användas för stipendier under fem till tio år.

SvD:s kulturchef Stefan Eklund påpekar med rätta att det är “ett renodlat ideologiskt förslag” som inte har någonting med ekonomiska överväganden att göra. Redaktör Eklund tycker att kommentarerna på Internet i samband med den förra artikeln om ämnet var skrämmande, eftersom de visar på att det finns människor som inte delar hans egna ideologiska perspektiv.

För oss som tycker att det inte finns någon självklarhet i att en liten grupp förment framstående konstnärer skall försörjas av det allmänna i den mån de inte förmår producera några verk som någon är beredd att betala för är det däremot ett mycket glädjande besked. Fler sådana ideologiska förslag behövs inom kulturpolitiken.

Uppdatering: Även David Högberg och Magnus Andersson skriver om detta.