Hjärtliga gratulationer och snedskjutande republikaner

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Bloggen

 

Nyheten om att vi snart får ännu ett prinsessbröllop har upptagit stora delar av tidningarnas webbplatser under dagen. 

H.K.H. Prinsessan Madeleine
H.K.H. Prinsessan Madeleine

Hjärtliga gratualtioner till H.K.H. Prinsessan Madeleine och hennes blivande make är givetvis på sin plats och jag talar säkerligen för hela presidiet när jag säger att vi önskar dem all lycka och välgång!

Som alltid när festligheter i kungahuset är på tal så vaknar republikanska föreningens, numera före detta, ordförande Hillevi Larsson (s) till liv och lyckas hitta någon vinkling att kritisera monarkin på. Idag kan vi läsa att hon beklagar sig över att kungabarnen inte själva får välja vem de önskar gifta sig med.

PJ Anders Linder på Svenska Dagbladets ledarredaktion är snabb med att påpeka felaktigheten i hennes klagomål. Underhållande att den som borde vara väl insatt i successionsordningen skjuter utanför målet när tillfälle ges till kritik.

Fast det där har Hillevi Larsson fått om bakfoten. Madeleine har varit fri att gifta sig med precis vem som helst. Kungens/regeringens veto har bara att göra med hennes anspråk på tronen.
Eller med Successionsordningen mustiga formulering: “Prins och prinsessa av det kungl. huset må ej gifta sig, med mindre regeringen på hemställan av Konungen därtill lämnat samtycke. Sker det ändock, have han eller hon förverkat arvsrätt till riket för sig, barn och efterkommande.”

Monarkins vara eller icke vara är en fråga för ständig debatt – även inom Fria Moderata Studentförbundet hittar vi förespråkare och motståndare. Undertecknad nöjer sig dock i nuläget med att konstatera att det finns betydligt mer angelägna frihetsreformer att ta itu med först, innan ett avskaffande av monarkin känns rimligt att föreslå. Kostnaden för att göda en president lär inte vara mindre (försök även föreställa dig Mona Sahlin på posten!), och de många kungliga slotten skulle kunna drivas utan skattemedel även idag om man är öppen för lite nytänkande. Dessutom blir det antagligen en positiv effekt för det privata näringslivet, främst turism och handel, av både detta och H.K.H. Kronprinsessan Victorias bröllp nästa sommar. Det utökade apanaget för det tidigare annonserade bröllopet kan ifrågasättas som sådant, men är egentligen inget konstigt när vi just har en monarki.