Marknaden löser folkhälsoproblem

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Bloggen

Folkhälsoproblem är, som namnet antyder, i regel utbredda och orsakar såväl personligt lidande som nationalekonomiska påfrestningar. I Sverige, där hälsa och sjukvård i så stor utsträckning har hänförts till den offentliga sektorn har folkhäl

soinstitutet numera givits den uppgift som man menar att marknaden inte kan fylla: att hålla igen på synderna. Dock med uteblivna resultat som följd.

Tidigare generationer fick av Socialstyrelsen i reklam veta att de borde äta sju skivor bröd om dagen, råd som glädjande nog har övergivits. Än mer glädjande är det beslut som Försäkringsbolaget Skandia nu har fattat, nämligen att höja försäkringspremien för rökare på alla lämpliga försäkringar. Marknaden försöker nu lösa de problem som staten tidigare misslyckats med att åtgärda. När statliga myndigheter med uppdrag att främja folkhälsan satsar på massövertalningskampanjer och nationell moralism gör marknaden det som den gör bäst, nämligen sätter ett pris på lasterna.

Petrus Boström, Förbundsordförande för Fria Moderata Studentförbundet

Publicerad i bland annat:
Norra Västerbotten
Folket

zp8497586rq