You are currently viewing Ny arbetsmarknadspolitisk sekreterare: Filip Åhsberger

Ny arbetsmarknadspolitisk sekreterare: Filip Åhsberger

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Bloggen

Fria Moderata Studentförbundets presidium har glädjen att utse Filip Åhsberger till förbundets arbetsmarknadspolitiska sekreterare.

Filip Åhsberger är 22 år, medlem i FMS Stockholm och studerar juristprogrammet vid Stockholms universitet. Filip politiska engagemang började i Moderata ungdomsförbundet för sju år sedan där hans hjärtefråga var arbetsmarknaden och dess utformning. Med kunskap inom det arbetsmarknadspolitiska området har han skrivit artiklar om ämnet och det är ett återkommande ämne på hans twitterfeed.

Filip identifierar sig politiskt som klassisk liberal och anser med dess innebörd också att statens uppgifter inte involverar kontrollstyrning av den svenska arbetsmarknaden. Presidiet har fullt förtroende för att Filip Åhsberger kommer att representera förbundet väl.

I uppdraget som arbetsmarknadspolitisk sekreterare kommer Filip att vara förbundets talesperson i frågorna samt i detta även utveckla och driva FMSF:s politik kring ämnet.

Kontakta Filip över facebook eller [email protected]