You are currently viewing Representantskap 2014

Representantskap 2014

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Bloggen

Vänner,

Den 9 till 11 maj 2014 avhåller FMSF sitt årliga representantskap, detta år på Blommenhof Hotell i Nyköping!

Representantskapet är förbundets högsta beslutande organ. Vi utlovar diskussioner av vitt skilda teman, intressanta anföranden samt traditionsenliga kvällssittningar åtföljda av nattliga diskussioner.Diskussion, muntration och tradition står på programmet.

Missa inte årets politiska höjdpunkt!

Anmälan

Representantskapet består av 50 föreningsombud. Dessa utses av respektive förening. Det finns även en möjlighet för medlemmar att åka som observatör. Utöver detta är förbundets seniorer hjärtligt välkomna!

Anmäl ditt intresse till din föreningsordförande alternativt via följande länkhttp://korturl.com/representantskap

Kostnad
Ombud 500:-
Observatör (student) 800:-
Yngre senior 1200:-
Seniorer 3200 :-

Lördag till söndag
Seniorer & särskilt inbjudna gäster 1600:-
Yngre seniorer 800:-

Anmälan bekräftas genom att betala in anmälningsavgiften. Information skickas via e-post!

I anmälningsavgiften ingår

– Två nätter på Blommenhof
– Helpension: Frukostbuffé, lunch, trerätters meny, för & eftermiddagskaffe
– Vinpaket båda kvällarna
– Tal och sång till middagarna
– Allmänna luntan

Motioner

Motioner kan väckas av varje medlem i en förening ansluten till Fria Moderata Studentförbundet och skall inlämnas senast 30 dagar före representantskapsmöte, ergo senast 9 april.

En gång i tiden skrev Anders Borg att »landstinget är farligare än knark«. Vad bidrar du med i år? Motioner sändes till [email protected]

Nomineringar och kandidaturer

Valberedningen inleder nu sitt arbete inför årets representantskap. Nomineringar samt kandidaturer till förbundets poster sändes till valberedningens ordförande via [email protected]

Motioner, föredragningslista, verksamhets- revisionsberättelse samt övriga handlingar kommer att vara ombuden tillhanda senast 10 dagar före representantskapet.

Vid frågor kontakta

Viceordförande Johan Ridenfeldt 073 023 23 32
Viceordförande Alexandra Ivanov 073 550 11 23