Ropen skalla, bostadskö åt alla!

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Bloggen

Efter vårt senaste inlägg kan det vara värt att ta en längre, mera analytisk blick på det träsk som är den svenska hyresmarknaden (även om Johan Ingerö är fantastiskt rolig är hans analys inte helt korrekt, men nästan).

Den svenska hyresregleringen börjde under andra världskriget, innan dess hade hyrorna varit fria (bortsett från reglering under första världskriget). Anledningen var enkel, inget privat företag vågade bygga bostäder när Sverige löpte akut risk för att bli bombat. Genom att garantera en viss hyra för bostäderna gav man privata bolag

Pristak leder till problem!
Pristak leder till problem!

incitamenten att bygga bostäder trots risken. Detta var väl i sig inte särskilt vettigt, det är slöseri på resurser att bygga hus när man står inför krigsrisk, men de stora problem uppstod som bekant efter det att kriget hade tagit slut och inte vågade visa det politiska ledarskapet som krävdes för att åter låta marknaden bestämma priset på hyresmarknaden. Reslutatet såhär 60 år senare är uppenbart, långa köer, korruption och särintressen som gnäller.

Förövrigt är detta pris vad valfri bok i mikroekonomi förutsäger skulle hända, vilket är bra att komma ihåg för alla som hävdar att modern nationalekonomi bara är testuggande, matematiskt nonsens.

Men det faktum att vi har identifierat problemet, och lösingen innebär inte att det är så enkelt att göra något åt köerna.  Vissa människor vill inte få höjda hyror, eftersom det skulle missgynna dem själva, trots att det skulle leda till ökad samhällelig nytta. Att bara rent av avskaffa hyresregleringen lär tyvärr aldrig vara politiskt möjligt, framförallt inte när ett oss närstående parti har fullständigt fegat ur.

Men det finns visst ljus i mörkert. Ägarlägenheter kommer inom kort att införas i Sverige, vilket kommer att skapa en bättre andrahandsmarknad för lägenheter, eftersom det blir lättare för personer som äger en ägarlägenhet att hyra ut den i andra hand. Om detta kombineras med en massiv utförsäljning, gärna till extremt låga priser, av allmännyttnas bostäder, kan vi förhoppningsvis skapa en proxy-hyresmarknad där prismekanismen får fungera för bostäder som hyrs ut av privatpersoner i andra hand till de priser som säljare och köpare kommer överens om (ja, det skall vara tillåtet att kräva 40 000 i månaden om man kan hitta en köpare). Om detta kombineras med förenklade regler för vad en ny bostad måste innehålla, där man ser till att det blir lättare att t.ex. inte handikappanpassa alla lägenheterna i en nytt hus kan vi förhoppningsvis förbättra den nuvarande idiotiska situationen.

Fast enklast vore förstås, som vanligt, om politikerna bara kunde låta bli att lägga i sig saker.