Tjänsteutlysning: Organisationssekreterare

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Bloggen

Fria Moderata Studentförbundet, FMSF, har funnits sedan 1942 och är ett förbund av liberala och konservativa studentföreningar vid landets universitet och högskolor. Förbundets verksamhet består dels av talarkvällar, sittningar och seminarier i medlemsföreningarnas regi och dels av förbundsseminarier och andra förbundsgemensamma arrangemang. Vidare deltar FMSF i flera internationella organisationers verksamhet och ger ut tidskriften Svensk Linje.

Till vårt kansli i Stockholm söker vi en organisationssekreterare med ansvar för intern kommunikation och stöd till föreningarnas verksamhet. Detta innebär att du kommer att resa en hel del i tjänsten. I arbetsuppgifterna ingår även att bistå presidiet och förbundssekreteraren vid planering och genomförande av projekt och annat administrativt arbete.

Vi söker en person med erfarenhet av akademiska studier och intresse för politisk idédebatt som är beredd att ta stort eget ansvar och egna initiativ för att utveckla förbundets verksamhet. Vi ser gärna att du har erfarenhet av politiskt kampanjarbete och föreningsverksamhet.

Tjänsten är inledningsvis en provanställning under sex månader med 100 % tjänstgöringsgrad. Lönen är individuell och inkluderar övertidsersättning och ersättning för arbete på oregelbunden tid.

Tillträde sker under första halvan av mars. Skicka din ansökan senast den 19 februari till [email protected]. Frågor om tjänsten besvaras av Gustaf Dymov, 073–247 74 40.

Vi har tyvärr ingen möjlighet att svara alla sökande, utan kontaktar endast de personer som kallas till intervju.