Ordförande: Johan SmedinVäxjö

E-post: [email protected]
Facebook: FMS Växjö
Medlemskap: kostnadsfritt

Styrelse:
Kassör: Mikael Andersson
Ledamöter:
Per Fallenius
Karl Dahlqvist

Fria Moderata Studentföreningen Växjö är en partipolitiskt obunden förening som verkar vid ikonen Carl von Linnés hemmatrakter, närmare bestämt under ekarna på Linnéuniversitetet. Vi är en signifikativ samling av borgliga studenter men även andra individer som delar tron om att liberalism och konservatism är vägen till en friare värld.

Vi i FMS Växjö arbetar aktivt för att åberopa konsensus i sakfrågor samtidigt som vi ifrågasätter de populistiska ledarnas riktning i den lokala debatten. Vi står för argumenten, idéerna och det öppna debattklimatet genom inspirerande föreläsningar och inflytelserika kampanjer.

Vi i FMS Växjö är Linnéuniversitetets nattväktare. Delar du våra åsikter om att marknadssekonomi, rättsstat, individuell frihet och öppna gränser är ett kall att värna om? Anslut dig till vår kamp mot socialism och populism!