Ordförande: Lovisa KronsporreHJ
E-post: hj@fmsf.se
Facebook: Högerjuristernas facebookpage
Hemsidahttp://www.sus.su.se/blogg/hogerjuristerna

Högerjuristerna samlar liberala och konservativa studenter som är intresserade av frihetens idéer. Vi erbjuder den diskussion, tradition och muntration som universitetet inte längre står för.

Många av våra medlemmar pluggar juridik vid Stockholms universitet, men det utgör inte krav för medlemskap.

”En liten skara som påverkar mycket.”

Styrelse
Vice ordförande: Klaus Aarnio
Kassör: Elias Berg von Linde
Ledamot: Emma Spens
Ledamot: Filippa Kronsporre