E-post: hj@fmsf.se
Facebook: Högerjuristernas facebookpage
Hemsidahttp://www.sus.su.se/blogg/hogerjuristerna 23584408_1729573757052918_1079130927_n

Högerjuristerna samlar liberala och konservativa studenter som är intresserade av frihetens idéer. Vi erbjuder den diskussion, tradition och muntration som universitetet inte längre står för.

Många av våra medlemmar pluggar juridik vid Stockholms universitet, men det utgör inte krav för medlemskap.

 

Det Frihetliga och Borgerliga Alternativet på Stockholms Universitet

Styrelse
Ordförande: Edvard Eiken
Vice ordförande: Katja Leijonmarck
Ledamot: Albin Togerö
Ledamot: Jacob Källman