HTlogga
Ordförande: Adrian Rydén
E-post: info@hogerteknologerna.org
Facebook: Högerteknologernas facebookpage
Hemsida: www.hogerteknologerna.org
Medlemskap: Kostnadsfritt.

Styrelse
Vice ordförande: Wiktor Nilsson
Skattmästare: Adam Olsson
Ledamöter: Lucas Molin & Emil Blomquist

Högerteknologerna har som äldsta kårförening på KTH samlat borgerliga studenter sedan 1947. Syftet med föreningen är att studenter ska få en möjlighet att umgås, diskutera och föra det borgerliga kulturarvet vidare.

HT är helt partipolitiskt oberoende och ingen åsiktsmaskin. Dock finns en gemensam borgerlig värdegrund, vi tror på frihet, pluralism (hellre mångfald än enfald), marknadsekonomi och ett öppet samhälle. Exempel på våra aktiviteter är talarkvällar, diskussionsmöten, fester, torsdagsärtor och provningar.

HT
Från vänster till höger: Lucas Molin, Wiktor Nilsson, Emil Blomqvist, Adrian Rydén. Frånvarande: Adam Olsson