Slide 1
Vårt internationella arbete
Internationell sekreterare

Martin Bergman
[email protected]

Fria Moderata Studentförbundet har länge varit aktivt på den internationella politiska spelplanen genom vårt internationtionella arbete. Genom våra internationella samarbetspartners har du som medlem möjlighet att tillsammans med oss arbeta för en omvärld med större frihet genom bland annat resor och politiska möten över hela världen. Kontakta vår internationella sekreterare om du vill veta mer.

Samarbetsorganisationer

Fria Moderata Studentförbundet har en lång tradition av internationellt samarbete. Genom vårt engagemang erbjuder vi våra medlemmar att delta bland annat på internationella konferenser, seminarier och kurser i regi av och i samarbete med internationella organisationer.

Fria Moderata Studentförbundet är medlem i följande organisationer:

NKSU
EDS
IYDU
ESFL
Resereportage

Du som medlem har möjlighet att åka med på våra internationella möten runt om i världen. Här har vi samlat tre stycken artiklar från deltagare på tidigare resor. Tryck på någon av bilderna för att komma till artikeln:

Berlin
Bryssel
Bukarest

Fria Moderata Studentförbundets samarbetsorganisations EDS ger regelbundet ut tidningen BullsEye. Besök deras sida eller läs de senaste numren här:

Läs online
Läs online
Läs online
Läs online