You are currently viewing Ny rapport: Europa, Quo Vadis?

Ny rapport: Europa, Quo Vadis?

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Nyheter

Sverige är såväl ekonomiskt som rättsligt och politiskt en integrerad del av Europeiska Unionen. Tre fjärdedelar av vår handel sker med övriga EU-länder på den inre marknaden och uppskattningsvis hälften av alla lagar och regler som Sverige lyder under har sitt ursprung i EU. 

Den 1 januari 2023 tar Sverige över ordförandeskapet i Europeiska unionens råd, ett uppdrag som löper under ett halvår. Ordförandeskapet innebär en sällsynt chans för Sverige att sätta en svensk prägel på EU:s agenda framöver.  

Sverige har under alltför lång tid varit dåligt på att göra sin röst hörd inom unionen, och EU-debatten lyser med sin frånvaro i den svenska politiska debatten. Trots att ordförandeskapet inleds endast fyra månader efter det att valrörelsen och riksdagsvalet ägde rum nämndes knappt ett ord om EU i partiernas kampanjer. Försvinnande få svenskar arbetar på högsta nivå inom Kommissionen, som land är vi för dåliga på att samla allierade inför beslut i Rådet och agerar alltför ofta reaktivt på lagförslag.

Det är dags att Sverige börjar arbeta mer proaktivt inom EU. Det räcker inte med att stå vid sidlinjen och kritisera först när förslagen i praktiken redan är klubbade. För att vara en betydelsefull aktör inom EU måste Sverige involvera sig betydligt tidigare i beslutsprocesserna och föra en mer slipad politik på både ett informellt och formellt plan.

Därför släpper Fria Moderata Studentförbundet en långsiktig borgerlig vision för Sveriges roll i EU-samarbetet samt policyförslag inom några områden som vi anser särskilt prioriterade i boken “Europa, Quo Vadis? – En ny giv för den svenska EU-politiken”.

Boken finns att läsa i sin helhet här.