FMS Stockholms föreningsstämma 14/5

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Kalendarium


När:
Tisdag den 14 maj 2013 kl. 18.30

Var: Schönfeldts gränd 2, Gamla Stan

Stockholm 2013-04-22

Kallelse föreningsstämma Fria Moderata Studentföreningen Stockholm 2013.

Härmed kallas samtliga medlemmar i Fria Moderata Studentföreningen (FMS) Stockholm till föreningsstämma för föreningen.
Tisdag den 14 maj är det dags för föreningsstämma för FMS Stockholm. Föreningsstämman inleds kl 18:30 på FMSF:s kansli, Schönfeldts gränd 2.
Efter föreningsstämman går vi gemensamt ut och äter på en närliggande restaurang eller pub.

Förslag till föreningsstämman (motioner) skickas till [email protected]e senast söndag 5 maj kl 23.59.

Kandidaturer och nomineringar skickas till fredrik.sawestahl@moderat.se och till [email protected] senast söndag 5 maj kl 23.59.

Verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, revisorernas berättelse och valberedningens förslag kommer att finnas tillgängliga på plats. Anmäl din närvaro så att vi vet hur många handlingar som behöver tryckas.

Anmälan och frågor skickas till [email protected]

Varmt välkommen till FMS Stockholms föreningsstämma 2013.

Styrelsen FMS Stockholm

Förslag till föredragningslista
1. Mötets öppnande.
2. Fastställande av procedurregler.
3. Fastställande av föreningsstämmans stadgeenliga utlysande.
4. Godkännande av föredragningslista.
5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare.
6. Val av ordförande för föreningsstämman.
7. Val av sekreterare för föreningsstämman.
8. Verksamhetsberättelse.
9. Ekonomisk berättelse.
10. Revisorernas berättelse.
11. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet.
12. Val av ordförande för nästkommande verksamhetsår.
13. Val av vice ordförande för nästkommande verksamhetsår.
14. Fastställande av antal styrelseledamöter för nästkommande verksamhetsår.
15. Val av styrelseledamöter för nästkommande verksamhetsår.
16. Val av minst en, högst två revisorer samt suppleanter för dessa för nästkommande verksamhetsår.
17. Val av valberedning, bestående av en ordförande och upp till två övriga ledamöter för nästkommande verksamhetsår.
18. Fastställande av medlemsavgiften för nästkommande verksamhetsår.
19. Eventuella propositioner.
20. Eventuella motioner.
21. Övriga frågor.
22. Mötets avslutande.

Facebookeventet