Göteborg: Dys/Utopipub 20/2

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Kalendarium

När: onsdag 20 februari kl. 18.30

Var: John Scott’s pub, Kungsportsavenyn 15, 41136 Göteborg

Välkomna ska ni vara till årets andra pubkväll! Temat för kvällen är statsbildning, utopier och dystopier där vi skapar oss vår egen stats- och samhällsbild och som en tvist på det hela gör ett rollspel av diskussionen.

Premissen är följande:
Er nation har precis genomgått en revolution och av den förra statsmakten och makthierarkin finns nu inga spår. Ni som är samlade är ledare som representerar grupper med olika åsikter om hur den nya staten och samhället skall byggas och ni ska försöka att argumentera för och försvara era egna ideal så gott det går.

För att diskussionen ska flyta så bra som möjligt så är det bra om ni innan Onsdag 20/2 har funderat över följande:
Skapa er en generell bild om hur er framtida stat och samhälle skall se ut. Tanken är att det skall vara utopiskt men för att undvika att alla skapar likadana nattväktarstater så behöver det inte vara just er egen utopi, det kan vara er dystopi eller er utopi fast med en tvist. Fria tyglar, ni kan representera allt från en absolut teknokrati till frimarknadsparadis.

Tänk gärna igenom följande områden lite extra:
-Representation och maktdelning. Vem är det som fattar beslut (parlament, monark, konklav, etc.)? Hur bestämmer man vem som fattar besluten(arvsrätt, folkvald, utbildning, etc.)?

-Religionens roll i samhället. Sekulärt, religiös moralism etc. Seperation av kyrka och stat?

-Ekonomiskt system. Marknadsekonomi vs planekonomi? Vilka tyglar sätts på marknaden, vem bestämmer vad som säljs och varför?

-Infrastruktur och välfärd. Vem bekostar välfärden och vem får ta del av den? Vem får ta del av utbildning? Vem bygger ut och underhåller infrastrukturen?

-Kultur. Vem bekostar kulturen och vem tar del av den? Vilken nivå ligger kulturen på och är all kultur tillåten?

-Försvaret och utrikespolitik. Hur stort bör vårt försvar vara? Vem bekostar försvaret och vem leder/får delta? Vilka allianser bör vi forma? Vilken hållning bör vi ha till våra grannländer?

-Medborgerliga rättigheter. Vilka grundläggande rättigheter och värden tillskrivs den enskilde individen? Behandlas alla strata i samhället lika av staten?

Ifall detta blir mycket att ha i huvudet så kan det underlätta att göra en skriftlig punktlista över saker och ha med den 20:e.

Varmt välkomna!
Plats: John Scott’s ( Plan 3 Konferensrummet)
När: 20/2
Tid: 18:30

Facebookeventet