You are currently viewing Lund: Årsmöte 22/2

Lund: Årsmöte 22/2

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Kalendarium

När: Lördag 22 februari kl 19.00

Var: Glorias Sportsbar

Kallelse till
2014 års årsmöte

Du hälsas härmed hjärtligt välkomen till Studentföreningen Ateneums årsmöte!
Lördagen den 22 februari klockan 19.00 på Glorias Bar & Restaurang (Sankt Petri Kyrkogata 9, Lund) äger Studentföreningen Ateneums årsmöte rum.

Årsmötet är ett av Ateneums föreningsmöten och följaktligen ett av dess högst beslutande organ. Under årsmötet behandlas verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för föreningen. Föreningens räkenskaper skall också fastställas och frågan om ansvarsfrihet för tidigare styrelsen samt redaktörens ansvarsfrihet. Medlemsavgift för kommande verksamhetsår i föreningen skall också fastställas. Inte minst har vi en motion från valmötet i december om stadgeändring att behandla.

Utöver dessa frågor finns även möjlighet att behandla ytterligare motioner och det är varmt välkommet att inkomma med en eller flera sådana till styrelsen senast onsdagen den 12 februari. Maila din eller dina motioner till [email protected] och kom ihåg att de ska avslutas med konkreta beslutsförslag i att-satser. Tveka inte över att höra av dig om du har frågor rörande motioner eller annat.

Rösträtt vid föreningsmöte tillkommer varje föreningsmedlem som senast 10 dagar före mötet har erlagt medlemsavgift för innevarande termin. Vet du att du inte har betalat din medlemsavgift till Ateneum för detta år kan du betala in 50 kr på plusgiro 248829-4 och märka betalningen med namn och personnummer. Gör detta innan den 12 februari. Glöm inte att det tar några dagar för betalningen att komma in. Är du osäker på huruvida du har betalat eller inte är du välkommen att höra av dig!

Facebookeventet