Lund: Ateneums valmöte 16/11

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Kalendarium

När: Fredagen 16 november kl. 18.00

Var: Gloria’s Sportsbar

Vänner!

Ateneums styrelse har det stora nöjet att kalla till Valmöte för hösten 2012! I år har vi för ovanligthetens skull mötet en fredag, nämligen den 16:e November klockan 18.00, på Glorias i klubbrummet.

Kallade är föreningens medlemmar. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 10 dagar före valmötet, därefter fastställs dagordningen. Nomineringar till styrelsen skall vara valberedningen, i form av Alexander Lewerentz, tillhanda senast en vecka före valmötet.

Å styrelsens vägnar, Jacob Dexe, Ordförande Studentföreningen Ateneum

Facebookeventet

EDIT:

Studentföreningen Ateneums nya styrelse består av:
Ordförande Johanna Grönbäck
Förste vice ordförande Ola Svedin
Stort grattis!