Lund: Temakväll om det civilia samhället 3/4

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Kalendarium

När: Onsdag 3 april kl. 19.00

Var: Gloria’s Sportsbar, Lund

Hur nära nattväktarstaten bör och får vi komma?

Kom och prata och debattera huruvida du anser att statens uppgifter bör reduceras, och vad ska ta dess plats? Näringslivet, eller frivilliga sammanslutningar som vi lite löst kallar det: Civilia Samhället?

Finns det en plats för dem i Sverige, som det på många andra ställen i världen finns?

Facebookeventet