You are currently viewing Seminarium 13/12 – Vem skall bygga städerna?

Seminarium 13/12 – Vem skall bygga städerna?

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Kalendarium

Varmt välkomna på årets sista förbundsseminarium – i samarbete med Högerteknologerna – som kommer att gå av stapeln den 13 december på KTH!

En god förståelse för samhället tar inte bara avstamp i kunskaper om ekonomi och juridik, utan även i så handfasta frågor som vem som skall bygga våra städer, på vems uppdrag och kanske minst lika viktigt på vems bekostnad. Som Margaret Thatcher kärnfullt försökte fånga frågans betydelse och bredd:

»You and I come by road or rail, but economists travel on infrastructure.«

Den ofta styvmoderliga behandlingen som ämnet får ämnar vi råda bot på, inte minst genom att belysa ämnet från en rad infallsvinklar.

Kan infrastrukturfrågor någonsin bli en valvinnare? Vad är en borgerlig realpolitisk väg framåt och vad är erfarenheterna av att driva en sådan linje? Behöver vi verkligen byggregler och i sådant fall vilka?

Är infrastruktur kanske till och med själva fundamentet för den individuella friheten, eller som Hayek formulerade det:

»There are some kinds of services, such as sanitation or roads, which, once they are provided, are normally sufficient for all who want to use them. The provision of such services has long been a recognized field of public effort, and the right to share in them is an important part of the protected sphere of the individual. We need only remember the role that the assured “access to the King’s highway” has played in history to see how important such rights may be for individual liberty.«

Talare

~ Björn Hasselgren, tekn. dr och forskare på KTH, forskar bland annat om stat och marknad och deras roller för att få fram effektiv och god infrastruktur. Med erfarenhet från både Riksrevisionen, från näringslivet som rådgivare åt bland annat offentliga uppdragsgivare, samt undervisning och forskning ser vi fram emot att höra hans perspektiv på staten och marknaden. Den vetgirige kan även finna texter av Björn i Svensk Tidsskrift och på debattsidorna i rikstidningar.

~ Hans Lind, professor i fastighetsekonomi vid KTH, bedriver bland annat forskning om hyresmarknaden, fastighetsvärdering och bostadsbyggande i stort. Han syns bland annat i debatten om hyresregleringen och diskussionen om en eventuell prisbubbla på bostadsmarknaden. Hans är en av de främsta akademikerna på området och har bland annat bidragit till debatten med konkreta och politiskt realistiska förslag på hur man skall komma tillrätta med problemen på bostadsmarknaden.

~ Jerker Söderlind, tekn. dr, arkitekt, journalist och VD på Stadsliv, är engagerad i stadsbyggnads- och stadsplaneringsfrågor och en av Sveriges mest spännande tänkare inom dessa områden. Det han driver skulle lite förenklat kunna beskrivas som att det som efterfrågas skall byggas, med mindre krångel och bättre ramverk kring planeringen. Den uppmärksamme kan också ha läst honom på debattsidorna i rikstidningar, där han diskuterar dessa frågor.

~ Regina Kevius, civilingenjör, moderat politiker, f.d. stadsbyggnads- och idrottsborgarråd i Stockholms stad och utnämnd till detta års alumn från KTH. Med erfarenhet från stadshuset, näringslivet och som planeringschef och opolitisk tjänsteman där hon bidrog till att Danderyds kommun raketsnabbt klättrade i Svenskt Näringslivs kommunranking är hon en av våra mest intressanta bostadspolitiker. Hon har varit aktiv i YIMBY och har som politiker fört fram idéer om att de bostadssökande skall ha påverkan på vad som skall byggas och att en större följsamhet mot vad som efterfrågas behövs

Efter själva seminariet kommer en sittning att hållas på KTH. En studentikos och sångfylld sittning, goda vänner och än bättre diskussion utlovas.

Deltagaravgiften är 200 kronor inklusive vin alternativt öl till maten. Avgiften betalas in på bankgiro 762-3770 – märk med namn! Studentförbundare utanför Stockholm och Uppsala är dock befriade från deltagaravgiften på grund av resekostnader. Sista anmälningsdag söndagen den 7 december!

Missa inte detta tillfälle till förkovran och goda vänners lag!

Anmälan sker via http://korturl.com/infrastruktur

Vid frågor så kontakta viceordförande Adam Vallin
[email protected]

Se Facebook-eventet för mer informatin.