Stockholm: Årsmöte och avslutningsfest för loqualen 28/9

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Kalendarium

När: Fredag 28 september kl. 18.30

Var: Loqualen, Drottning Kristinas väg 13

Bästa högerteknologer och vänner!
Högerteknologerna anordnar årsmöte den 28 september. Handlingar kommer att finnas tillgängliga vid mötet samt i elektronisk form 24 timmar innan mötet till de som begär. …
Motioner skickas senast den 21 september till per.stange [at] gmail.com. Information om nomineringar och kandidaturer kommer inom kort. Efter mötet anordnas avslutningsmiddag med efterföljande fest. Middagen kommer att serveras mot självkostnadspris, exakt summa  meddelas senare. Anmälan till middag senast onsdagen den 26 september via facebook eller till per.stange [at] gmail.com. Observera att facebookanmälan efter denna tid är bindande. Tyvärr är detta årsmöte med middag den sista aktivitet Högerteknologerna anordnar i Loqualen eftersom den nye fastighetsägaren inte vill förnya hyreskontraktet. Vi hoppas att så många som möjligt kan få möjligheten att njuta av tradition, diskussion och muntration i Loqualen en sista gång.