You are currently viewing Umeå: årsmöte 15/5

Umeå: årsmöte 15/5

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Kalendarium

När: Torsdagen 15 maj, kl 18:30

Var: S206

Kallelse årsmöte Fria Moderata Studentföreningen Umeå 2014.
Härmed kallas samtliga medlemmar i Fria Moderata Studentföreningen Umeå till årsmöte för föreningen.
Torsdag den 15 maj äger årsmötet rum, start kl 19:00. S206 i Samhällsvetarehuset Umeå universit.
Direkt efter årsmötet kommer vi åka till en lokal skyttebana, det är därför av stor vikt att närvaro på årsmötet meddelas i förväg.

Efter årsmötet skyttet går vi gemensamt ut på en närliggande pub och inmundigar efterårsmötesöl.
Motioner tas tacksamt emot, dessa skickas till [email protected] senast en vecka innan årsmötet (8 maj). Kandidaturer och nomineringar skickas till valberedningens ordförande [email protected] senast 10 maj .