”En inskränkning bjuder in till fler”

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Press

Publicerad i Uppsalatidningen 5/4, 2012

Svenskarna lever allt hälsosammare liv – ändå vill politikerna inskränka rätten att själva bestämma vad vi ska stoppa i oss. Det skriver företrädare för liberala Geijerska Studentföreningen.

Vi svenskar lever liksom stora resterande delar av världen allt längre och friskare liv. Fler motionerar och tänker på att äta hälso­samt.

Sedan 1980 har antalet fall av hjärt-kärlsjukdomar halverats. Allt färre börjar röka och allt fler slutar. 1980 rökte 32 procent av svenska befolkningen. I dag är andelen 14 procent. Ändå har förslagen från politiker om vad vi ska få stoppa i oss och njuta av knappast varit fler än i dag.

Förslag om fett- och sockerskatt, varningsetiketter på hälsovådlig mat och skräckbilder på sönderrökta tänder på cigarettpaket börjar bli återkommande inslag i den politiska debatten.

Senast ut i raden att föreslå något sådant är Anders W Jonsson (C) som vill förbjuda rökning på balkonger, gågator, uteserveringar, delar av parker och på perronger.

Andra politiker som Valter Mutt (MP), Jan Lindholm (MP) och Lena Hallengren (S) är också bekymrade över ”tvångsrökningen” och anser att regeringen måste agera.

Retoriken borde egentligen inte förvåna. Ingen politiker med självbevarelsedrift gör någonsin ett utspel utan att veta att tillräckligt många väljare lockas av det.
Att vi svenskar hellre ser att rikets lagstiftande församling agerar än att vi själva tvingas säga till bordsgrannen på uteserveringen att röka lite mindre säger mycket om vår absurda tilltro till auktoriteter.

Det är en risk som inte ska underskattas. Erfarenheten säger att små frihetsinskränkningar inte kan ses som isolerade fenomen.

Varje inskränkning blir en inbjudan till fler, både i tänkandet kring vad som är politiskt genomförbart legalt och i den allmänna debatten.

Att det redan finns restriktioner på exempelvis rökning blir ofta ett argument i sig för att införa fler och strängare. Lena Hallengren erkänner utan omsvep att det hela tiden handlar om att flytta fram positionerna i lagstiftningen.

Uppfattningen att politiker kan göra oss både rökfria, smala, hälsosamma och lyckliga bara vi röstar på dem börjar alltmer bli en imaginär sanning.

Frågan vi borde ställa oss är om vi som myndiga individer inte anser oss kapabla att hantera cigaretter och godis, vad är vi då egentligen kapabla att fatta beslut om?
Fria samhällen kommer alltid att innebära frestelser som är svåra att motstå och som ett fåtal kommer att missbruka. Det innebär inte att politiker genom restriktioner har rätten att göra fåtalets problem till allas problem.

En sådan rätt skulle till syvende och sist leda till att ingen kommer att kunna hävda sin rätt till några som helst nöjen. Det enda som blir fritt att missbruka i ett sådant samhälle är just makten över andra.

Jannes Jonschimms
ordförande i Geijerska Studentföreningen Uppsala

Henrik Hall
vice ordförande

Daniel Fjellström
skattmästare

fotnot: Geijerska Student­föreningen är Uppsalas enda uttalat klassiskt liberala
studentförening