Anna Kinberg Batra ny partiledare för Moderaterna

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Press

Stockholm, 2015-01-10

Fria Moderata Studentförbundets presidium önskar gratulera Anna Kinberg Batra till vald partiledare för Moderaterna.

Anna Kinberg Batra har en stark bakgrund i Studentförbundet, inte minst som viceordförande för FMS Stockholm.  År 1994 var Kinberg studentförbundets Kårpolitiske sekreterare samt kandiderade och blev vald till ordförande för Stockholms Universitets Studentkår genom FMSFs kårparti “Borgerliga Studenter – Opposition ’68”.

Anna Kinberg Batra var under åren 94-96 medlem i Svensk Linjes redaktion. Där var hon en mycket aktiv skribent och författade uppåt fyra djuplodande och tankeväckande artiklar per nummer.

“Detta visar på handlingskraft och en förmåga att kunna kommunicera och förverkliga frihetliga idéer. Om det så är i student- eller kårpolitik, skribentarbete eller i riksdagen. Det är vår förhoppning att Anna Kinberg Batra tar med sig denna förmåga och fortsätter denna tradition som Moderaternas främsta företrädare”

– Förbundsordförande Alexandra Ivanov