Klipp er och skaffa ett jobb!

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Press

Pressmeddelande
Stockholm, 2007-07-12

– SIF utmålar studenterna som riktiga stackare och ropar på deltidssjukskrivningar, a-kassa och sjukpenning. Sällan har de konstruktiva lösningarna lyst så med sin frånvaro. Vad studenterna behöver är avskaffat fribelopp, banklån istället för CSN och låga skatter som gör det lönsamt att arbeta såväl före som efter examen, säger Ulrik Franke, förbundsordförande för Fria Moderata Studentförbundet, med anledning av SIF:s utspel på dagens DN Debatt.

– Riktig trygghet ges inte av statliga skyddsnät utan av en väl fungerande arbetsmarknad där utbildning tas till vara. Receptet för att nå dit är lägre skatter på arbete, avskaffad arbetsrättslagstiftning och mindre inflytande från konservativa fackföreningar som SIF, fortsätter Franke.

– Naturligtvis har studenter tid att arbeta parallellt med studierna, i alla fall om de ägnar lite mindre tid åt studentsittningar eller kårpolitik. Om SIF verkligen ville förbättra för studenter skulle de förespråka åtgärder som förenklar för studenterna att arbeta, snarare än att bara upprepa mantrat att studier är en rättighet och en heltidssysselsättning, avslutar Ulrik Franke.