Studenternas första dag med frihet i sikte

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Press

Studenternas tvångsanslutning till kårerna skall nu upphöra. Den borgerliga majoriteten i riksdagen har beslutat att precis som arbetande medborgare inte skall tvingas vara fackanslutna skall studenter inte behöva vara medlemmar i någon kår. Den nega

tiva föreningsfriheten har äntligen värnats för alla landets medborgare.

– Frihetsmotståndarna på vänsterflanken gjorde sin vana trogen idoga försök att in i det längsta motverka de liberala reformerna, med enda resultat att historieböckerna i framtiden kommer att förundras ytterligare över hur starkt stödet för tvångsanslutning var i dåtidens Sverige. Rätten att inte företrädas av enskilda organisationer, vars representanter saknar mandat och vars grundvalar saknar legitimitet, är någonting som frihetstörstande studenter har slagits för i decennier. Idag vaknar landets studenter med frihet i sikte.

Så säger Fria Moderata Studentförbundets Förbundsordförande Petrus Boström, som fortsätter:

– Effekten för välskötta kårer kommer att bli odelat positiv. Legitimiteten ökar, de kommer att fokusera på vad potentiella medlemmar, som de nu måste anstränga sig för att locka, faktiskt vill ha med sitt medlemskap. Istället för att göra partipolitiska ställningstaganden kommer uppmärksamheten att behöva riktas mot noggrann undervisningens kvalitet och universitetens verksamhetsförbättrande arbete.

– Jublet kommer troligen att bli extra stort hos dagens studenter som, med nuvarande genomsnittlig studietakt, ännu inte har avlagt examen när reformen träder i kraft 1 juli 2010, avslutar Boström något ironiskt.

zp8497586rq