ck pressbild

 

Förbundsordförande
Catarina Kärkkäinen
E-post: catarina.karkkainen@fmsf.se
Telefon: 070 29 29 025

 

StenStorgards

 

Förbundssekreterare
Sten Storgärds
E-post: sten.storgards@fmsf.se
Telefon: 073 366 8585

 

Kontakt
Telefon: 070 29 29 025 (ordf), 073 366 8585 (sekr)
E-post:  info@fmsf.se