Fria Moderata Studentförbundet består av självständiga medlemsföreningar vid landets universitet och högskolor. En gång om året väljs ett presidium som organiserar, leder och utvecklar den politiska verksamheten. Representanter för föreningarna sammanträder med presidiet minst två gånger per år.