Ett nyckelord i Studentförbundet är kontinuitet. Det gäller såväl kampanjernas utseende som den organisationskultur som många generationer studentförbundare byggt upp och utvecklat.

Vårt seniorskollegium, där förtroendevalda och kanslianställda ingår, bygger broar mellan generationerna. Från starten fram till idag har studentförbundets ledning utgjorts av följande personer:

31 maj 1942–1943
Ordförande Th. Åke Leissner, Stockholm
Vice ordförande Svante Bergström, Uppsala
Skattmästare Adolf Hamilton, Uppsala
Sekreterare Christian Geijer, Lund
Ledamot Lennart Hagberg, Lund
Ledamot T. Söderhielm, Stockholm (tillförordnades senare under året)

1943–1944
Ordförande Th. Åke Leissner
Viceordförande Sven Ersman
1:e sekreterare Torsten Söderhielm
2:e sekreterare Herbert Ljungert
Skattmästare Adolf Hamilton

1944–1945
Ordförande Erik Anners
Vice ordförande Trygve Paulsson Freckner
1:e sekreterare Olle Nyman
2:e sekreterare Gösta Rönn
Skattmästare Carl-Gustav Grotander
Ledamot Fredrik Swartling
Ledamot Bengt Wallerius

1945–1946
Ordförande Erik Anners
Vice ordförande Fredrik Swartling
1:e sekreterare Ingemar Essén
2:e sekreterare Bengt Göran Gauffin
Skattmästare Carl-Gustav Grotander

1946–1948
Ordförande Erik Anners
Vice ordförande Fredrik Swartling
1:e sekreterare Ingemar Essén
2:e sekreterare Peter Hammarskjöld
Skattmästare Holger Sjöstedt

1948
Ordförande Erik Anners
Vice ordförande Fredrik Swartling
Sekreterare Torkel Unge
Skattmästare Holger Sjöstedt

1948
Ordförande Gösta Rönn
Vice ordförande Fredrik Swartling
Sekreterare Torkel Unge
Skattmästare Holger Sjöstedt

1949–1950  
Ordförande Gösta Rönn
Vice ordförande Olof Bergman
Sekreterare Torkel Unge
Skattmästare Holger Sjöstedt

1950
Ordförande Gösta Rönn
Vice ordförande Olof Bergman
Sekreterare Lennart Lilja
Skattmästare Holger Sjöstedt

1950–1951 
Ordförande Olof Bergman
Vice ordförande Sven Fajersson
Sekreterare Per Turesson
Skattmästare Holger Sjöstedt

1951–1952
Ordförande Olof Bergman
Vice ordförande Arne Sandelin
Sekreterare Sven Johansson
Skattmästare Holger Sjöstedt

1952–1953 
Ordförande Sven Johansson
Vice ordförande Torkel Unge
Sekreterare Åke Liljefors
Skattmästare Olle Palenius

1953–1954
Ordförande John Magnus Lindberg
Vice ordförande Åke Liljefors
Sekreterare Rutger Croneborg
Skattmästare Olle Palenius

1954–1955
Ordförande John Magnus Lindberg
Vice ordförande Rutger Croneborg
Sekreterare Leif Carlsson
Skattmästare Evert Medbo

1955–1956 
Ordförande Leif Carlsson
Vice ordförande Evert Medbo
Sekreterare Håkan Winberg
Skattmästare Mikael Grounes

1956–1957
Ordförande Leif Carlsson
Vice ordförande Christer Leijonhufvud
Sekreterare Göran D. Svensson
Skattmästare Mikael Grounes

1957–1958
Ordförande Håkan Winberg
Vice ordförande Göran D. Svensson
Sekreterare Carl-Henrik Winqwist
Skattmästare Bertil Klinte

1958
Ordförande Håkan Winberg
1:e vice ordförande Carl-Henrik Winqwist
2:e vice ordförande och sekr. Bengt Fredriksson
Skattmästare Bertil Klinte

1958
Ordförande Håkan Winberg
1:e vice ordförande Carl-Henrik Winqwist
2:e vice ordförande Bengt Fredriksson
Skattmästare Bertil Klinte
Förbundssekreterare Gert Lienhart

1959–1960 
Ordförande Carl-Henrik Winqwist
1:e vice ordförande Bengt Fredriksson
2:e vice ordförande Torgils Hjalmarsson
Skattmästare Kjell Johansson
Förbundssekreterare Gert Lienhart

1960
Ordförande Carl-Henrik Winqwist
1:e vice ordförande Torgils Hjalmarson
2:e vice ordförande Ulf Hellners
Skattmästare Kjell Johansson
Förbundssekreterare Gert Lienhart

1960–1961
Ordförande Carl-Henrik Winqwist
1:e vice ordförande Torgils Hjalmarson
2:e vice ordförande Ulf Hellners
Skattmästare Kjell Johansson
Förbundssekreterare Jan Lindén
Ledamot Stellan Artin
Ledamot Olof Berg
Ledamot Eva Heckscher
Ledamot Jan Lindön

1961
Ordförande Carl-Henrik Winqwist
1:e vice ordförande Torgils Hjalmarson
2:e vice ordförande Ulf Hellners
Skattmästare Kjell Johansson
Förbundssekreterare Anita Wennerholm
Ledamot Stellan Artin
Ledamot Olof Berg
Ledamot Eva Heckscher
Ledamot Jan Lindön

1961
Ordförande Carl-Henrik Winqwist
1:e vice ordförande Ulf Hellners
2:e vice ordförande Kjell Johansson
Skattmästare Curt Andréason
Förbundssekreterare Anita Wennerholm
Ledamot Stellan Artin
Ledamot Bertil Persson
Ledamot Carl Swartz
Ledamot Lars Wicknerz

1962–1963
Ordförande Bertil Persson
1:e vice ordförande Carl Swartz
2:e vice ordförande Sven Kinnander
Skattmästare Curt Andréason
Förbundssekreterare Anita Wennerholm
Ledamot Jan Backman
Ledamot Erik Hafström
Ledamot Måns Jacobsson
Ledamot Jan Lundgren

1963
Ordförande Bertil Persson
1:e vice ordförande Carl Swartz
2:e vice ordförande Sven Kinnander
T.f räknemästare Krister Wallin
Förbundssekreterare Anita Wennerholm
Konsult Jan Backman
Ledamot Erik Hafström
Ledamot Måns Jacobsson
Ledamot Bo Eklöf

1963–1964
Ordförande Bertil Persson
1:e vice ordförande Carl Swartz
2:e vice ordförande Sven Kinnander
Skattmästare Werner Uhlman
Förbundssekreterare Anita Wennerholm
Konsult Peder Olin
Ledamot Erik Hafström
Ledamot Måns Jacobsson
Ledamot Bo Eklöf

1964
Ordförande Bertil Persson
1:e vice ordförande Carl Swartz
2:e vice ordförande Sven Kinnander
Skattmästare Werner Uhlman
Förbundssekreterare Lars Luttropp
Konsult Peder Olin
Ledamot Erik Hafström
Ledamot Måns Jacobsson
Ledamot Bo Eklöf

1964
Ordförande Ola Gummesson
1:e vice ordförande Peder Olin
2:e vice ordförande Matti Häggström
Skattmästare Werner Uhlman
Förbundssekreterare Lars Luttrop
Konsult Lennart Arvedson
Ledamot Bo Edvardsson
Ledamot Bo Eklöf
Ledamot Bengt Nestell

1964–1965
Ordförande Ola Gummesson
1:e vice ordförande Peder Olin
2:e vice ordförande Matti Häggström
Skattmästare Bo Nordholm
Förbundssekreterare Lars Luttrop
Konsult Lennart Arvedson
Ledamot Elisabeth Crona
Ledamot Bo Eklöf
Ledamot Bengt Nestell

1965
Ordförande Peder Olin
1:e vice ordförande Matti Häggström
2:e vice ordförande Ulf Adelsohn
Skattmästare Bo Nordholm
Förbundssekreterare Lars Luttrop
Konsult Anders Ahlmark
Ledamot Lars Ahlmark
Ledamot Elisabeth Crona
Ledamot Johan Gernandt

1965–1966
Ordförande Peder Olin
I:e vice ordförande Ulf Adelsohn
2:e vice ordförande Elisabeth Crona
Skattmästare Bo Nordholm
Förbundssekreterare Lars Luttrop
Konsult Anders Ahlmark
Ledamot Lars Ahlmark
Ledamot Rolf Englund
Ledamot Johan Gernandt

1966
Ordförande Ulf Adelsohn
Organisationschef Elisabeth Crona
Förbundssekreterare Lars Luttrop
Utredningschef Göran Lennmarker
Ekonomichef Bo Nordholm
Informationschef Johan Gernandt

1966–1967
Ordförande Ulf Adelsohn
Organisationschef Elisabeth Crona
Förbundssekreterare Lars Luttrop
Utredningschef Göran Lennmarker
Ekonomichef Bo Nordholm
Informationschef Anders Wijkman

1967–1968 
Ordförande Ulf Adelsohn
Förbundssekreterare Lars Luttrop
Informationschef Anders Wijkman
Ekonomichef Daniel Danielsson
Utredningschef Göran Lennmarker
Studiechef Per Jennische

1968–1969
Ordförande Anders Wijkman
Informationschef Per-Magnus Emilsson
Utredningschef Nils Henrik Schager
Studiechef Per Jennische
Ekonomichef Gunnar Ek
Förbundssekreterare Lars Luttrop

1969–1970
Ordförande Anders Wijkman
Informationschef Per-Magnus Emilsson
Utredningschef Nils Henrik Schager
Studiechef Gertrud Anljung
Ekonomichef Gunnar Ek
Förbundssekreterare Claes Löfgren

1970
Ordförande Per-Magnus Emilsson
Viceordförande Nils Henrik Schager
Viceordförande Carl Cederschiöld
Viceordförande Bodil Ryde
Viceordförande Malcolm Hamilton
Förbundssekreterare Claes Löfgren

1970–1971
Ordförande Per-Magnus Emilsson
Viceordförande Carl Cederschiöld
Viceordförande Bodil Ryde
Viceordförande Malcolm Hamilton
Viceordförande Ulrik Müllern-Aspegren
Förbundssekreterare Claes Löfgren

1971–1972
Ordförande Per-Magnus Emilsson
Viceordförande Carl Cederschiöld
Viceordförande Lennart O. Andersson
Viceordförande Ulric Müllern-Aspegren
Viceordförande Carl Bildt
Förbundssekreterare Claes Löfgren

1972–1973
Ordförande Carl Cedershiöld
Viceordförande Carl Bildt
Viceordförande Lennart O. Andersson
Viceordförande Ulric Müllern-Aspegren
Viceordförande Johan Bengt-Påhlson
Förbundssekreterare Claes Löfgren

 1973
Ordförande Carl Cederschiöld
Viceordförande Carl Bildt
Viceordförande Lennart O. Andersson
Viceordförande Ulric Müllern-Aspegren
Viceordförande Johan Bengt-Påhlson
Förbundssekreterare Per Ledin

1973
Ordförande Carl Bildt
Viceordförande Mats Svegfors
Viceordförande Olof Ehrenkrona
Viceordförande Johan Hjertqvist
Viceordförande Carl-Johan Kjellander
Förbundssekreterare Per Ledin

1974
Ordförande Mats Svegfors
Viceordförande Carl-Johan Kjellander
Viceordförande Dag Klackenberg
Viceordförande Dag Magnusson
Förbundssekreterare Per Ledin

1974
Ordförande Mats Svegfors
Viceorförande Carl-Johan Kjellander
Viceordförande Dag Magnusson
Viceordförande Jan Martin
Viceordförande Annika Sandström
Förbundssekreterare Per Ledin

1975–1976
Ordförande Per Ledin
Viceordförande Dag Magnusson
Viceordförande Jan Martin
Viceordförande Einar Frydén
Viceordförande Per Gärdsell
Förbundssekreterare Elisabeth Garander

1976–1977
Ordförande Per Ledin
Viceordförande Einar Frydén
Viceordförande Per Gärdsell
Viceordförande Mats Gezelius
Viceordförande Nicoline Kinch
Förbundssekreterare Elisabeth Martin

1977–1978
Ordförande Mats Gezelius
Viceordförande Per Heister
Viceordförande Peder Jonsson
Viceordförande Diana Kalnins
Viceordförande Folke Schött
Förbundssekreterare Hans Birger Ekström

1978–1979
Ordförande Elisabeth Langby
Viceordförande Per Heister
Viceordförande Mats Hedberg
Viceordförande Mikael Rosén
Viceordförande Folke Schött
Förbundssekreterare Göran Hammarberg

1979–1980
Ordförande Elisabeth Langby
Viceordförande Anne Ekstrand
Viceordförande Gunnar Oom
Viceordförande Mikael Rosén
Viceordförande Hans Gustaf Wessberg
Förbundssekreterare Per Heister

1980
Ordförande Elisabeth Langby
Viceordförande Anne Ekstrand
Viceordförande Gunnar Oom
Viceordförande Mikael Rosén
Viceordförande Hans Gustaf Wessberg
Förbundssekreterare Per Heister
Organisationssekreterare Marie Agmén

1980–1981
Ordförande Per Heister
Viceordförande Gunnar Oom
Viceordförande Jörgen Johanson
Viceordförande Bo Eriksson
Viceordförande Per Dahl
Förbundssekreterare Christoffer Hamilton
Organisationssekreterare Marie Agmén

1981–1982
Ordförande Bo Eriksson
Viceordförande Per Dahl
Viceordförande Leif Holmberg
Viceordförande Sten R. Nordin
Viceordförande Cecilia Stegö
Förbundssekreterare Christoffer Hamilton
Organisationssekreterare Marie Agmén

1982
Ordförande Bo Eriksson
Viceordförande Cecilia Stegö
Viceordförande Leif Holmberg
Viceordförande Per Dahl
Viceordförande Emil Uddhammar
Förbundssekreterare Sten R. Nordin
Organisationssekreterare Marie Agmén

1982
Ordförande Bo Eriksson
Viceordförande Cecilia Stegö
Viceordförande Göran Thorstenson
Viceordförande Leif Holmberg
Viceordförande Emil Uddhammar
Förbundssekreterare Sten R. Nordin
Organisationssekreterare Marie Agmén

1982–1983
Ordfölrande Bo Eriksson
Viceordförande Leif Holmberg
Viceordförande Göran Thorstenson
Viceordförande Lars Ahlkvist
Förbundssekreterare Sten R. Nordin
Organisationsekreterare Marie Agmén

1983
Ordförande Bo Eriksson
Viceordförande Lars Ahlkvist
Viceordförande Mattias Bengtsson
Viceordförande Leif Holmberg
Viceordförande Emil Uddhammar
Förbundssekreterare Sten R. Nordin

1983–1984
Ordförande Emil Uddhammar
Viceordförande Cecilia Stegö
Viceordförande Lars Ahlkvist
Viceordförande Mattias Bengtsson
Viceordförande Eric Granberg
Förbundssekreterare Sten R. Nordin

1984–1985
Ordförande Emil Uddhammar
Viceordförande Mattias Bengtsson
Viceordförande Eric Granberg
Viceordförande Lars Leonardsson
Viceordförande Michael Lundholm
Förbundssekreterare Sten R. Nordin
Organisationssekreterare Theréz Randquist

1985
Ordförande Emil Uddhammar
Viceordförande Mattias Bengtsson
Viceordförande Erik Granberg
Viceordförande Michael Lundholm
Förbundssekreterare Lars Leonardsson
Organisationssekreterare Ingrid George

1985–1986
Ordförande Göran Thorstenson
Viceordförande Mattias Bengtsson
Viceordförande P.J. Anders Linder
Viceordförande Michael Lundholm
Viceordförande Lars Niklasson
Förbundssekreterare Lars Leonardsson
Organisationssekreterare Ingrid George

1986–1987
Ordförande Göran Thorstenson
Viceordförande Michael Lundholm
Viceordförande P.J. Anders Linder
Viceordförande Lars Niklasson
Viceordförande Lars-Henrik Molin
Förbundssekreterare Lars Leonardsson
Organisationssekreterare Ingrid George

1987
Ordförande Göran Thorstenson
Viceordförande Michael Lundholm
Viceordförande Lars Niklasson
Viceordförande Lars-Henrik Molin
Viceordförande Peter Olsson
Förbundssekreterare Stephan Müchler
Organisationssekreterare Ingrid George

1987–1988
Ordförande Michael Lundholm
Viceordförande Lars Niklasson
Viceordförande Peter Olsson
Viceordförande Magnus Nilsson
Viceordförande Susanne Hellberg
Förbundssekreterare Stephan Müchler
Organisationssekreterare Susanne Lundh

1988
Ordförande Michael Lundholm
Viceordförande Lars Niklasson
Viceordförande Peter Olsson
Viceordförande Magnus Nilsson
Viceordförande Susanne Hellberg
Förbundssekreterare Susanne Lundh
Organisationssekreterare Stina Niklasson

1988–1989
Ordförande Magnus Nilsson
Viceordförande Peter Olsson
Viceordförande Einar Du Rietz
Viceordförande Mats L.G. Rosén
Viceordförande Hans Wallmark
Förbundssekreterare Susanne Lundh
Organisationssekreterare Eva Gustavsson

1989–1990
Ordförande Magnus Nilsson
Viceordförande Hans Wallmark
Viceordförande Einar Du Rietz
Viceordförande Cecilia Brinck
Viceordförande Mikael Söderlund
Förbundssekreterare Torsten Svenonius
Organisationssekreterare Eva Gustavsson

1990–1991
Ordförande Cecilia Brinck
Viceordförande Anders E. Borg
Viceordförande Peter Ejemyr
Viceordförande Fredrik Johansson
Viceordförande Mikael Rothsten
Förbundssekreterare Torsten Svenonius
Organisationssekreterare Jan Kjellegård

1991–1992
Ordförande Cecilia Brinck
Viceordförande Peter Ejemyr
Viceordförande Fredrik Johansson
Viceordförande Henrik Toremark
Viceordförande Carl-Fredrik Jaensson
Förbundssekreterare Einar Du Rietz
Organisationssekreterare Maria Elgstrand

1992–1993
Ordförande Carl-Fredrik Jaensson
Viceordförande Fredrik Johansson
Viceordförande Jonas Nilsson
Viceordförande Mattias Lundbäck
Viceordförande Petter Brolin
Förbundssekreterare Einar Du Rietz
Organisationssekreterare Maria Elgstrand

1993–1994
Ordförande Carl-Fredrik Jaensson
Viceordförande Jonas Nilsson
Viceordförande Mattias Lundbäck
Viceordförande Petter Brolin
Viceordförande Otto Giesenfeld
Förbundssekreterare Carl Fredrik Sammeli
Organisationssekreterare Maria Elgstrand

1994–1995
Ordförande Jonas Nilsson
Ledamöter Petter Brolin
Ledamöter Otto Giesenfeld
Ledamöter Johan Modin
Ledamöter Markus Uvell
Förbundssekreterare Maria Elgstrand
Organisationssekreterare Ulrica Schenström

1995–1996
Ordförande Jonas Nilsson
Ledamöter Otto Giesenfeld
Ledamöter Fredrik Haage
Ledamöter Kajsa Wilhelmsson
Ledamöter Stefan Kraft
Adjungerad Anders Hall
Förbundssekreterare Maria Elgstrand
Organisationssekreterare Ulrica Schenström

1996–1997
Ordförande Anders Hall
Viceordförande Fredrik Haage
Viceordförande Kajsa Wilhelmsson
Viceordförande Thomas Andersson
Viceordförande Bengt Ludvigsson
Förbundssekreterare Jens-Jonathan Larnhed
Organisationssekreterare Gitte Enander

1997–1998
Ordförande Anders Hall
Viceordförande Bengt Ludvigsson
Viceordförande Patrik Strömer
Viceordförande Anna Manhag
Viceordförande Eva Danielsson
Förbundssekreterare Jens-Jonathan Larnhed
Organisationssekreterare Gitte Enander

1998–1999
Ordförande Bengt Ludvigsson
Viceordförande Anna Manhag
Viceordförande Håkan Filipsson
Viceordförande Charlotta Barke
Viceordförande Joakim Löf
Förbundssekreterare Marcus Lindquist
Organisationssekreterare Gustaf Casparsson

 1999–2000
Ordförande Bengt Ludvigsson
Viceordförande Håkan Filipsson
Viceordförande Charlotta Barke
Viceordförande Joakim Löf
Viceordförande Tobias Sjö
Förbundssekreterare Staffan Ingvarsson

2000–2001
Ordförande Tobias Sjö
Viceordförande Klas Hjort
Viceordförande Henrik Olsson
Viceordförande Henrik R.S. Olsson
Viceordförande Erik Ludvigsson
Förbundssekreterare Staffan Ingvarsson
Organisationssekreterare Jens Ahl

2001–2002
Ordförande Tobias Sjö
Viceordförande Henrik Olsson
Viceordförande Henrik Jordahl
Viceordförande Karin Råde
Viceordförande Peter O. Sellgren
Förbundssekreterare Erik Ludvigsson

2002–2003
Ordförande Peter O. Sellgren
Viceordförande Henrik Jordahl
Viceordförande Anna Bergkvist
Viceordförande Kristian Karlsson
Viceordförande Jens Ahl
Förbundssekreterare Erik Ludvigsson

2003–2004
Ordförande Peter O. Sellgren
Viceordförande Kristian Karlsson
Viceordförande Jens Ahl
Viceordförande Erik N. Andersson
Viceordförande Jens Eriksson
Förbundssekreterare Sara Bengtsson

2004–2005
Ordförande Jens Eriksson
Viceordförande Erik N. Andersson
Viceordförande Anna Hård af Segerstad
Viceordförande Danjell Elgebrandt
Viceordförande Christian Sandström
Förbundssekreterare Sara Bengtsson

2005–2006
Ordförande Jens Eriksson
Viceordförande Anna Hård af Segerstad
Viceordförande Danjell Elgebrandt
Viceordförande Fredrik Saweståhl
Viceordförande Ulrik Franke
Förbundssekreterare David Stenergard

2006–2007
Ordförande Ulrik Franke
Viceordförande Fredrik Saweståhl
Viceordförande Maria Malmer Stenergard
Viceordförande Evelina Lorentzon
Viceordförande Adam Nelvin

2007–2008
Ordförande Ulrik Franke
Viceordförande Evelina Lorentzon
Viceordförande Petrus Boström
Viceordförande Patrik M. Andersson
Viceordförande Hanna Metsis
Organisationssekreterare Mikael Onegård

2008
Ordförande Ulrik Franke
Viceordförande och t.f. förbundssekreterare Evelina Lorentzon
Viceordförande Petrus Boström
Viceordförande Patrik M. Andersson
Viceordförande Hanna Metsis
Adjungerad Joakim Lundblad

2008–2009
Ordförande Petrus Boström
Viceordförande Joakim Lundblad
Viceordförande Johan Hjelmstrand
Viceordförande Anders Gustafsson
Viceordförande Amanda Wollstad

2009–2010
Ordförande Petrus Boström
Viceordförande Anders Gustafsson
Viceordförande Carl Wilhelmsson
Viceordförande Mikael Lindholm
Viceordförande Gustaf Dymov

 2010–2011
Ordförande Gustaf Dymov
Viceordförande Carl Wilhelmsson
Viceordförande och förbundssekreterare Mikael Lindholm
Viceordförande Michael Eriksson
Viceordförande Daniel Skavén Ruben
Organisationssekreterare Filippa Nilsson

2011–2012
Ordförande Gustaf Dymov
Viceordförande Michael Eriksson
Viceordförande Rola Brentlin
Viceordförande Johan Andréasson
Viceordförande Victoria Nilsson

2012–2013
Ordförande Victoria Nilsson
Viceordförande Henrik Hall
Viceordförande Jacob Dexe
Viceordförande Alexandra Ivanov
Viceordförande Alice Hallman
Organisationssekreterare Sofia Arkestål

2013–2014
Ordförande Victoria Nilsson
Viceordförande Alexandra Ivanov
Viceordförande Johan Ridenfeldt
Viceordförande Lucas Karlsson
Viceordförande Alexander Ivarsson
Organisationssekreterare Hugo Selling

2014–2015
Ordförande Alexandra Ivanov
Viceordförande Johan Ridenfeldt
Viceordförande Lucas Karlsson
Viceordförande Johanna Grönbäck
Viceordförande Adam Vallin
Organisationssekreterare Hugo Selling

2015–2016
Ordförande Alexandra Ivanov
Viceordförande Johanna Grönbäck
Viceordförande Hugo Selling
Viceordförande André Frisk
Viceordförande Ida Enfeldt
Förbundssekreterare Lucas Karlsson

2016–2107
Ordförande Hugo Selling
Viceordförande André Frisk
Viceordförande Johan Eriksson
Viceordförande Catarina Kärkkäinen
Viceordförande Sten Storgärds
Organisationssekreterare Alexander Fritz Englund

2017
Ordförande Hugo Selling
Viceordförande Catarina Kärkkäinen
Viceordförande Sten Storgärds
Viceordförande Alexander Fritz Englund
Viceordförande Frida Granath

2018
Ordförande Hugo Selling
Viceordförande Catarina Kärkkäinen
Viceordförande Sten Storgärds
Viceordförande Alexander Fritz Englund
Viceordförande Frida Granath
Organisationssekreterare Richard Forsén

2018
Ordförande Catarina Kärkkäinen
Viceordförande Victoria Elmgren
Viceordförande Gustaf Reinfeldt
Viceordförande Albin Zettervall
Viceordförande Marcus Björk
Förbundssekreterare Sten Storgärds

2019
Ordförande Catarina Kärkkäinen
Viceordförande Victoria Elmgren
Viceordförande Gustaf Reinfeldt
Viceordförande Albin Zettervall
Förbundssekreterare Sten Storgärds

2019
Ordförande Catarina Kärkkäinen
Viceordförande Albin Zettervall
Viceordförande Beatrice Backman
Viceordförande Adam Danieli
Viceordförande John Norell
Förbundssekreterare Sten Storgärds

2020
Ordförande Catarina Kärkkäinen
Viceordförande Albin Zettervall
Viceordförande Beatrice Backman
Viceordförande Adam Danieli
Viceordförande John Norell
Organisationssekreterare Folke Johannesson

2020-2021
Ordförande John Norell
Viceordförande Martin Bergman
Viceordförande Amanda Broberg
Viceordförande Margareta Barabash
Viceordförande Per Mittag-Leffler
Organisationssekreterare Folke Johannesson
Politisk sekreterare Niklas Törnå

 

 

 

 

 

Se även tidigare redaktörer för Svensk Linje.