Seniorskollegium

Ett nyckelord i Studentförbundet är kontinuitet. Det gäller såväl kampanjernas utseende som den organisationskultur som många generationer studentförbundare byggt upp och utvecklat.

Vårt seniorskollegium, där förtroendevalda och kanslianställda ingår, bygger broar mellan generationerna. Från starten fram till idag har studentförbundets ledning utgjorts av följande personer:

Vid starten den 31 maj 1942

Ordförande Th. Åke Leissner, Stockholm
Vice ordförande Svante Bergström, Uppsala
Skattmästare Adolf Hamilton, Uppsala
Sekreterare Christian Geijer, Lund
Lennart Hagberg, Lund
T. Söderhielm, Stockholm (tillförordnades senare under året)

1943
Ordförande Th. Åke Leissner
Viceordförande Sven Ersman
1:e sekreterare Torsten Söderhielm
2:e sekreterare Herbert Ljungert
Skattmästare Adolf Hamilton

Höst 1944
Ordförande Erik Anners
Vice ordförande Trygve Paulsson Freckner
1:e sekreterare Olle Nyman
2:e sekreterare Gösta Rönn
Skattmästare Carl-Gustav Grotander
Ledamot Fredrik Swartling
Bengt Wallerius

Höst 1945
OrdförandeErik Anners
Vice ordförande Fredrik Swartling
1:e sekreterare Ingemar Essén
2:e sekreterare Bengt Göran Gauffin
Skattmästare Carl-Gustav Grotander

Vår 1946
Ordförande Erik Anners
Vice ordförande Fredrik Swartling
1:e sekreterare Ingemar Essén
2:e sekreterare Peter Hammarskjöld
Skattmästare Holger Sjöstedt

Vår 1948
Ordförande Erik Anners
Vice ordförande Fredrik Swartling
Sekreterare Torkel Unge
Skattmästare Holger Sjöstedt

Höst 1948
Ordförande Gösta Rönn
Vice ordförande Fredrik Swartling
Sekreterare Torkel Unge
Skattmästare Holger Sjöstedt

Höst 1949
Ordförande Gösta Rönn
Vice ordförande Olof Bergman
Sekreterare Torkel Unge
Skattmästare Holger Sjöstedt

Februari l950
Ordförande Gösta Rönn
Vice ordförande Olof Bergman
Sekreterare Lennart Lilja
Skattmästare Holger Sjöstedt

April 1950
Ordförande Olof Bergman
Vice ordförande Sven Fajersson
Sekreterare Per Turesson
Skattmästare Holger Sjöstedt

Vår 1951
Ordförande Olof Bergman
Vice ordförande Arne Sandelin
Sekreterare Sven Johansson
Skattmästare Holger Sjöstedt

Vår 1952
Ordförande Sven Johansson
Vice ordförande Torkel Unge
Sekreterare Ake Liljefors
Skattmästare Olle Palenius

Höst 1953
Ordförande John Magnus Lindberg
Vice ordförande Åke Liljefors
Sekreterare Rutger Croneborg
Skattmästare Olle Palenius

Vår 1954
Ordförande John Magnus Lindberg
Vice ordförande Rutger Croneborg
Sekreterare Leif Carlsson
Skattmästare Evert Medbo

Vår 1955
Ordförande Leif Carlsson
Vice ordförande Evert Medbo
Sekreterare Håkan Winberg
Skattmästare Mikael Grounes

Vår 1956
Ordförande Leif Carlsson
Vice ordförande Christer Leijonhufvud
Sekreterare Göran D. Svensson
Skattmästare Mikael Grounes

Vår 1957
Ordförande Håkan Winberg
Vice ordförande Cåran D. Svensson
Sekreterare Carl-Henrik Winqwist
Skattmästare Bertil Klinte

Vår 1958
Ordförande Håkan Winberg
1:e vice ordförande Carl-Henrik Winqwist
2:e vice ordf. och sekr. Bengt Fredriksson
Skattmästare Bertil Klinte

December 1958
Ordförande Håkan Winberg
1:e vice ordförande Carl-Henrik Winqwist
2:e vice ordförande Bengt Fredriksson
Skattmästare Bertil Klinte
Förbundssekreterare Gert Lienhart

Vår 1959
Ordförande Carl-Henrik Winqwist
1:e vice ordförande Bengt Fredriksson
2:e vice ordförande Torgils Hjalmarsson
Skattmästare Kjell Johansson
Förbundssekreterare Gert Lienhart

Vår 1960
Ordförande Carl-Henrik Winqwist
I:e vice ordförandeTorgils Hjalmarson
2:e vice ordförandeUlf Hellners
Skattmästare Kjell Johansson
Förbundssekreterare Gert Lienhart

Höst 1960
Ordförande C arl-Henrik Winqwist
1:e vice ordförande Torgils Hjalmarson
2:e vice ordförande Ulf Hellners
Skattmästare Kjell Johansson
Förbundssekreterare Jan Lindén
Ledamot Stellan Artin
Olof Berg
Eva Heckscher
Jan Lindön

Mars 1961
Ordförande Carl-Henrik Winqwist
1:e vice ordförande Torgils Hjalmarson
2:e vice ordförande Ulf Hellners
Skattmästare Kjell Johansson
Förbundssekreterare Anita Wennerholm
Ledamot Stellan Artin
Olof Berg
Eva Heckscher
Jan Lindön

Maj 1961
Ordförande Carl-Henrik Winqwist
1:e vice ordförande Ulf Hellners
2:e vice ordförande Kjell Johansson
Skattmästare Curt Andréason
Förbundssekreterare Anita Wennerholm
Ledamot Stellan Artin
Bertil Persson
Carl Swartz
Lars Wicknerz

Våren 1962
Ordförande Bertil Persson
1:e vice ordförande Carl Swartz
2:e vice ordförande Sven Kinnander
Skattmästare Curt Andréason
Förbundssekreterare Anita Wennerholm
Ledamot Jan Backman
Erik Hafström
Måns Jacobsson
Jan Lundgren

Höst 1963
Ordförande Bertil Persson
1:e vice ordförande Carl Swartz
2:e vice ordförande Sven Kinnander
T. f räknemästare Krister Wallin
Förbundssekreterare Anita Wennerholm
Konsult Jan Backman
Erik Hafström
Måns Jacobsson
Bo Eklöf

Senhöst 1963
Ordförande Bertil Persson
1:e vice ordförande Carl Swartz
2:e vice ordförande Sven Kinnander
Skattmästare Werner Uhlman
Förbundssekreterare Anita Wennerholm
Konsult Peder Olin
Erik Hafström
Måns Jacobsson
Bo Eklöf

Vår 1964
Ordförande Bertil Persson
1:e vice ordförande Carl Swartz
2:e vice ordförande Sven Kinnander
Skattmästare Werner Uhlman
Förbundssekreterare Lars Luttropp
Konsult Peder Olin
Erik Hafström
Måns Jacobsson
Bo Eklöf

Senvår 1964
Ordförande Ola Gummesson
I:e vice ordförande Peder Olin
2:e vice ordförande Matti Häggström
Skattmästare Werner Uhlman
Förbundssekreterare Lars Luttrop
Konsult Lennart Arvedson
Bo Edvardsson
Bo Eklöf
Bengt Nestell

Höst 1964
Ordförande Ola Gummesson
I:e vice ordförande Peder Olin
2:e vice ordförande Matti Häggstrbm
Skattmästare Bo Nordholm
Förbundssekreterare Lars Luttrop
Konsult Lennart Arvedson
Elisabeth Crona
Bo Eklöf
Bengt Nestell

Vår 1965
Ordförande Peder Olin
1:e vice ordförande Matti Häggström
2:e vice ordförandeUlf Adelsohn
Skattmästare Bo Nordholm
Förbundssekreterare Lars Luttrop
Konsult Anders Ahlmark
Lars Ahlmark
Elisabeth Crona
Johan Gernandt

Höst 1965
Ordförande Peder Olin
I:e vice ordförande Ulf Adelsohn
2:e vice ordförande Elisabeth Crona
Skattmästare Bo Nordholm
Förbundssekreterare Lars Luttrop
Konsult Anders Ahlmark
Lars Ahlmark
Rolf Englund
Johan Gernandt

Höst 1966
Ordförande Ulf Adelsohn
Organisationschef Elisabeth Crona
Förbundssekreterare Lars Luttrop
Utredningschef Göran Lennmarker
Ekonomichef Bo Nordholm
Informationschef Johan Gernandt

Senhöst 1966
Ordförande Ulf Adelsohn
Organisationschef Elisabeth Crona
Förbundssekreterare Lars Luttrop
Utredningschef Göran Lennmarker
Ekonomichef Bo Nordholm
Informationschef Anders Wijkman

Höst 1967
Ordförande Ulf Adelsohn
Förbundssekreterare Lars Luttrop
Informationschef Anders Wijkman
Ekonomichef Daniel Danielsson
Utredningschef Göran Lennmarker
Studiechef Per Jennische

Höst 1968
Ordförande Anders Wijkman
Informationschef Per-Magnus Emilsson
Utredningschef Nils Henrik Schager
Studiechef Per Jennische
Ekonomichef Gunnar Ek
Förbundssekreterare Lars Luttrop

Höst 1969
Ordförande Anders Wijkman
Informationschef Per-Magnus Emilsson
Utredningschef Nils Henrik Schager
Studiechef Gertrud Anljung
Ekonomichef Gunnar Ek
Förbundssekreterare Claes Löfgren

Vår 1970
Ordförande Per-Magnus Emilsson
Viceordförande Nils Henrik Schager
Viceordförande Carl Cederschiöld
Viceordförande Bodil Ryde
Viceordförande Malcolm Hamilton
Förbundssekreterare Claes Löfgren

Höst 1970
Ordförande Per-Magnus Emilsson
Viceordförande Carl Cederschiöld
Viceordförande Bodil Ryde
Viceordförande Malcolm Hamilton
Viceordförande Ulrik Müllern-Aspegren
Förbundssekreterare Claes Löfgren

Vår 1971
Ordförande Per-Magnus Emilsson
Viceordförande Carl Cederschiöld
Viceordförande Lennart 0. Andersson
Viceordförande Ulric Müllern-Aspegren
Viceordförande Carl Bildt
Förbundssekreterare Claes Löfgren

Höst 1972
Ordförande Carl Cedershiöld
Viceordförande Carl Bildt
Viceordförande Lennart 0. Andersson
Viceordförande Ulric Müllern-Aspegren
Viceordförande Johan Bengt-Påhlson
Förbundssekreterare Claes Löfgren

Vår 1973
Ordförande Carl Cederschiöld
Viceordförande Carl Bildt
Viceordförande Lennart 0. Andersson
Viceordförande Ulric Müllern-Aspegren
Viceordförande Johan Bengt-Påhlson
Förbundssekreterare Per Ledin

Höst 1973
Ordförande Carl Bildt
Viceordförande Mats Svegfors
Viceordförande Olof Ehrenkrona
Viceordförande Johan Hjertqvist
Viceordförande Carl-Johan Kjellander
Förbundssekreterare Per Ledin

Höst 1974
Ordförande Mats Svegfors
Viceordförande Carl-Johan Kjellander
Viceordförande Dag Klackenberg
Viceordförande Dag Magnusson
Förbundssekreterare Per Ledin

Senhöst 1974
Ordförande Mats Svegfors
Viceorförande Carl-Johan Kjellander
Viceordförande Dag Magnusson
Viceordförande Jan Martin
Viceordförande Annika Sandström
Förbundssekreterare Per Ledin

Vår 1975
Ordförande Per Ledin
Viceordförande Dag Magnusson
Viceordförande Jan Martin
Viceordförande Einar Frydén
Viceordförande Per Gardsell
Förbundssekreterare Elisabeth Garander

Höst 1976
Ordförande Per Ledin
Viceordförande Einar Frydán
Viceordförande Per Gärdsell
Viceordförande Mats Gezelius
Viceordförande Nicoline Kinch
Förbundssekreterare Elisabeth Martin

Höst 1977
Ordförande Mats Gezelius
Viceordförande Per Heister
Viceordförande Peder Jonsson
Viceordförande Diana Kalnins
Viceordförande Folke Schötts
Förbundssekreterare Hans Birger Ekström

Höst 1978
Ordförande Elisabeth Langby
Viceordförande Per Heister
Viceordförande Mats Hedberg
Viceordförande Mikael Rosén
Viceordförande Folke Schött
Förbundssekreterare Göran Hammarberg

Hösten 1979
Ordförande Elisabeth Langby
Viceordförande Anne Ekstrand
Viceordförande Gunnar Oom
Viceordförande Mikael Rosén
Viceordförande Hans Gustaf Wessberg
Förbundssekreterare Per Heister

Vår 1980
Ordförande Elisabeth Langby
Viceordförande Anne Ekstrand
Viceordförande Gunnar Oom
Viceordförande Mikael Rosén
Viceordförande Hans Gustaf Wessberg
Förbundssekreterare Per Heister
Organisationssekreterare Marie Agmen

Höst 1980
Ordförande Per Heister
Viceordförande Gunnar Oom
Viceordförande Jörgen Johanson
Viceordförande Bo Eriksson
Viceordförande Per Dahl
Förbundssekreterare Christoffer Hamilton
Organisationssekreterare Marie Agmén

Höst 1981
Ordförande Bo Eriksson
Viceordförande Per Dahl
Viceordförande Leif Holmberg
Viceordförande Sten R Nordin
Viceordförande Cecilia Stegö
Förbundssekreterare Christoffer Hamilton
Organisationssekreterare Marie Agmén

Vår 1982
Ordförande Bo Eriksson
Viceordförande Cecilia Stegö
Viceordförande Leif Holmberg
Viceordförande Per Dahl
Viceordförande Emil Uddhammar
Förbundssekreterare Sten R Nordin
Organisationssekreterare Marie Agmén

Höst 1982
Ordförande Bo Eriksson
Viceordförande Cecilia Stegö
Viceordförande Göran Thorstenson
Viceordförande Leif Holmberg
Viceordförande Emil Uddhammar
Förbundssekreterare Sten R Nordin
Organisationssekreterare Marie Agmén

Senhöst 1982
Ordfölrande Bo Eriksson
Viceordförande Leif Holmberg
Viceordförande Göran Thorstenson
Viceordförande Lars Ahlkvist
Förbundssekreterare Sten R Nordin
Organisationsekreterare Marie Agmén

Vår 1983
Ordförande Bo Eriksson
Viceordförande Lars Ahlkvist
Viceordförande Mattias Bengtsson
Viceordförande Leif Holmberg
Viceordförande Emil Uddhammar
Förbundssekreterare Sten R Nordin

Höst 1983
Ordförande Emil Uddhammar
Viceordförande Cecilia Stegö
Viceordförande Lars Ahlkvist
Viceordförande Mattias Bengtsson
Viceordförande Eric Granberg
Förbundssekreterare Sten R Nordin

Vår 1984
Ordförande Emil Uddhammar
Viceordförande Mattias Bengtsson
Viceordförande Eric Granberg
Viceordförande Lars Leonardsson
Viceordförande Michael Lundholm
Förbundssekreterare Sten R Nordin
Organisationssekreterare Theréz Randquist

Vår 1985
Ordförande Emil Uddhammar
Viceordförande Mattias Bengtsson
Viceordförande Erik Granberg
Viceordförande Michael Lundholm
Förbundssekreterare Lars Leonardsson
Organisationssekreterare Ingrid George

Höst 1985
Ordförande Göran Thorstenson
Viceordförande Mattias Bengtsson
Viceordförande PJ Anders Linder
Viceordförande Michael Lundholm
Viceordförande Lars Niklasson
Förbundssekreterare Lars Leonardsson
Organisationssekreterare Ingrid George

Höst 1986
Ordförande Göran Thorstenson
Viceordförande Michael Lundholm
Viceordförande PJ Anders Linder
Viceordförande Lars Niklasson
Viceordförande Lars-Henrik Molin
Förbundssekreterare Lars Leonardsson
Organisationssekreterare Ingrid George

Vår 1987
Ordförande Göran Thorstenson
Viceordförande Michael Lundholm
Viceordförande Lars Niklasson
Viceordförande Lars-Henrik Molin
Viceordförande Peter Olsson
Förbundssekreterare Stephan Muchler
Organisationssekreterare Ingrid George

Höst 1987
Ordförande Michael Lundholm
Viceordförande Lars Niklasson
Viceordförande Peter Olsson
Viceordförande Magnus Nilsson
Viceordförande Susanne Hellberg
Förbundssekreterare Stephan Muchler
Organisationssekreterare Susanne Lundh

Vår 1988
Ordförande Michael Lundholm
Viceordförande Lars Niklasson
Viceordförande Peter Olsson
Viceordförande Magnus Nilsson
Viceordförande Susanne Hellberg
Förbundssekreterare Susanne Lundh
Organisationssekreterare Stina Niklasson

Höst 1988
Ordförande Magnus Nilsson
Viceordförande Peter Olsson
Viceordförande Einar Du Rietz
Viceordförande Mats LG Rosén
Viceordförande Hans Wallmark
Förbundssekreterare Susanne Lundh
Organisationssekreterare Eva Gustavsson

Höst 1989
Ordförande Magnus Nilsson
Viceordförande Hans Wallmark
Viceordförande Einar Du Rietz
Viceordförande Cecilia Brinck
Viceordförande Mikael Söderlund
Förbundssekreterare Torsten Svenonius
Organisationssekreterare Eva Gustavsson

Höst 1990
Ordförande Cecilia Brinck
Viceordförande Anders E Borg
Viceordförande Peter Ejemyr
Viceordförande Fredrik Johansson
Viceordförande Mikael Rothsten
Förbundssekreterare Torsten Svenonius
Organisationssekreterare Jan Kjellegård

Höst 1991
Ordförande Cecilia Brinck
Viceordförande Peter Ejemyr
Viceordförande Fredrik Johansson
Viceordförande Henrik Toremark
Viceordförande Carl-Fredrik Jaensson
Förbundssekreterare Einar Du Rietz
Organisationssekreterare Maria Elgstrand

Höst 1992
Ordförande Carl-Fredrik Jaensson
Viceordförande Fredrik Johansson
Viceordförande Jonas Nilsson
Viceordförande Mattias Lundbäck
Viceordförande Petter Brolin
Förbundssekreterare Einar Du Rietz
Organisationssekreterare Maria Elgstrand

Höst 1993
Ordförande Carl-Fredrik Jaensson
Viceordförande Jonas Nilsson
Viceordförande Mattias Lundbäck
Viceordförande Petter Brolin
Viceordförande Otto Giesenfeld
Förbundssekreterare Carl Fredrik Sammeli
Organisationssekreterare Maria Elgstrand

Höst 1994
Förbundsordförande Jonas Nilsson
Ledamöter Petter Brolin
Ledamöter Otto Giesenfeld
Ledamöter Johan Modin
Ledamöter Markus Uvell
Förbundssekreterare Maria Elgstrand
Organisationssekreterare Ulrica Schenström

Höst 1995
Ordförande Jonas Nilsson
Ledamöter Otto Giesenfeld
Ledamöter Fredrik Haage
Ledamöter Kajsa Wilhelmsson
Ledamöter Stefan Kraft
Adjungerad Anders Hall
Förbundssekreterare Maria Elgstrand
Organisationssekreterare Ulrica Schenström

Höst 1996
Ordförande Anders Hall
Viceordförande Fredrik Haage
Viceordförande Kajsa Wilhelmsson
Viceordförande Thomas Andersson
Viceordförande Bengt Ludvigsson
Förbundssekreterare Jens-Jonathan Larnhed
Organisationssekreterare Gitte Enander

Höst 1997
Ordförande Anders Hall
Viceordförande Bengt Ludvigsson
Viceordförande Patrik Strömer
Viceordförande Anna Manhag
Viceordförande Eva Danielsson
Förbundssekreterare Jens-Jonathan Larnhed
Organisationssekreterare Gitte Enander

Höst 1998
Förbundsordförande Bengt Ludvigsson
Viceordförande Anna Manhag
Viceordförande Håkan Filipsson
Viceordförande Charlotta Barke
Viceordförande Joakim Löf
Förbundssekreterare Marcus Lindquist
Organisationssekreterare Gustaf Casparsson

Höst 1999
Förbundsordförande Bengt Ludvigsson
Viceordförande Håkan Filipsson
Viceordförande Charlotta Barke
Viceordförande Joakim Löf
Viceordförande Tobias Sjö
Förbundssekreterare Staffan Ingvarsson

Höst 2000
Förbundsordförande Tobias Sjö
Viceordförande Klas Hjort
Viceordförande Henrik Olsson
Viceordförande Henrik RS Olsson
Viceordförande Erik Ludvigsson
Förbundssekreterare Staffan Ingvarsson
Organisationssekreterare Jens Ahl

Höst 2001
Förbundsordförande Tobias Sjö
Viceordförande Henrik Olsson
Viceordförande Henrik Jordahl
Viceordförande Karin Råde
Viceordförande Peter O Sellgren
Förbundssekreterare Erik Ludvigsson

Höst 2002
Förbundsordförande Peter O Sellgren
Viceordförande Henrik Jordahl
Viceordförande Anna Bergkvist
Viceordförande Kristian Karlsson
Viceordförande Jens Ahl
Förbundssekreterare Erik Ludvigsson

Höst 2003
Förbundsordförande Peter O Sellgren
Viceordförande Kristian Karlsson
Viceordförande Jens Ahl
Viceordförande Erik N Andersson
Viceordförande Jens Eriksson
Förbundssekreterare Sara Bengtsson

Höst 2004
Förbundsordförande Jens Eriksson
Viceordförande Erik N Andersson
Viceordförande Anna Hård af Segerstad
Viceordförande Danjell Elgebrandt
Viceordförande Christian Sandström
Förbundssekreterare Sara Bengtsson

Höst 2005
Förbundsordförande Jens Eriksson
Viceordförande Anna Hård af Segerstad
Viceordförande Danjell Elgebrandt
Viceordförande Fredrik Saweståhl
Viceordförande Ulrik Franke
Förbundssekreterare David Stenergard

Höst 2006
Förbundsordförande Ulrik Franke
Viceordförande Fredrik Saweståhl
Viceordförande Maria Malmer Stenergard
Viceordförande Evelina Lorentzon
Viceordförande Adam Nelvin

Höst 2007
Förbundsordförande Ulrik Franke
Viceordförande Evelina Lorentzon
Viceordförande Petrus Boström
Viceordförande Patrik M Andersson
Viceordförande Hanna Metsis
Organisationssekreterare Mikael Onegård

Vår 2008
Förbundsordförande Ulrik Franke
Viceordförande Evelina Lorentzon, tillika t.f. förbundssekreterare
Viceordförande Petrus Boström
Viceordförande Patrik M Andersson
Viceordförande Hanna Metsis
Adjungerad Joakim Lundblad

Höst 2008
Förbundsordförande Petrus Boström
Viceordförande Joakim Lundblad
Viceordförande Johan Hjelmstrand
Viceordförande Anders Gustafsson
Viceordförande Amanda Wollstad

Höst 2009
Förbundsordförande Petrus Boström
Viceordförande Anders Gustafsson
Viceordförande Carl Wilhelmsson
Viceordförande Mikael Lindholm
Viceordförande Gustaf Dymov

Höst 2010
Förbundsordförande Gustaf Dymov
Viceordförande Carl Wilhelmsson
Viceordförande Mikael Lindholm, tillika förbundssekreterare
Viceordförande Michael Eriksson
Viceordförande Daniel Skavén Ruben
Organisationssekreterare Filippa Nilsson

Höst 2011
Förbundsordförande Gustaf Dymov
Viceordförande Michael Eriksson
Viceordförande Rola Brentlin
Viceordförande Johan Andréasson
Viceordförande Victoria Nilsson

Höst 2012
Förbundsordförande Victoria Nilsson
Viceordförande Henrik Hall
Viceordförande Jacob Dexe
Viceordförande Alexandra Ivanov
Viceordförande Alice Hallman
Organisationssekreterare Sofia Arkestål

Höst 2013
Förbundsordförande Victoria Nilsson
Viceordförande Alexandra Ivanov
Viceordförande Johan Ridenfeldt
Viceordförande Lucas Karlsson
Viceordförande Alexander Ivarsson
Organisationssekreterare Hugo Selling

Höst 2014
Förbundsordförande Alexandra Ivanov
Viceordförande Johan Ridenfeldt
Viceordförande Lucas Karlsson
Viceordförande Johanna Grönbäck
Viceordförande Adam Vallin
Organisationssekreterare Hugo Selling

Höst 2015
Förbundsordförande Alexandra Ivanov
Viceordförande Johanna Grönbäck
Viceordförande Hugo Selling
Viceordförande André Frisk
Viceordförande Ida Enfeldt
Förbundssekreterare Lucas Karlsson

Höst 2016
Förbundsordförande Hugo Selling
Viceordförande André Frisk
Viceordförande Johan Eriksson
Viceordförande Catarina Kärkkäinen
Viceordförande Sten Storgärds
Organisationssekreterare Alexander Fritz Englund

Höst 2017
Förbundsordförande Hugo Selling
Viceordförande Catarina Kärkkäinen
Viceordförande Sten Storgärds
Viceordförande Alexander Fritz Englund
Viceordförande Frida Granath

Se även tidigare redaktörer för Svensk Linje.