5,3 %

5,3 %
5,3 %
956 Nedladdningar

Det svenska skattetrycket är i dag näst högst i världen, liksom våra marginalskatter. Först i slutet av juli övergår medelinkomsttagaren från att utföra dagsverket åt fogden till att arbeta för egen vinning.

De lärde må tvista om huruvida skatt är stöld, rån eller slaveri. Likväl kan vi fastslå att det är ett otyg, som perverterar incitamenten, kväver skaparkraften, försätter de svaga i armod och krossar individens drömmar.

Vi vill därför anmäla ett moderat alternativ: 5,3 procent. Mer än så behövs inte. Tills dess, trösta dig med en klunk öl, och betänk den store industrialisten Ketterings ord till sin skattetrötte vän: »Cheer up, Jim! Thank God we don’t get as much government as we pay for!«