Framtid i frihet

Framtid i frihet
Framtid i frihet
916 Nedladdningar

Under årets Almedalsvecka presenterade FMSF:s presidium årets almedalsrapport Framtid i frihet: Fem frihetsreformer som en borgerlig regering måste genomföra. Rapporten handlar om frågor som nästa borgerliga regering måste genomföra för en höger att lita på. Reformerna är avskaffad värnskatt, proportionalitet vid fackliga stridsåtgärder, avreglerad hyresmarknad, reformering av det kommunala utjämningssystemet och avskaffande av alkoholmonopolet.

Borgerligheten måste bjuda de socialistiska idéerna aktivt motstånd och samtidigt formulera och presentera sin egen vision för ett bättre och friare Sverige. Vägen framåt är utstakad av såväl den liberala samhällsordningen, med marknadsekonomi, försvar av människans rättigheter och skydd av de olika samhälleliga sfärerna, som den konservativa historiemedvetenheten, värnandet av den västerländska civilisationen och dygder som personligt ansvar, bildning och hederlighet.

Vid presentationen kommenterades rapporten av en panel bestående av Tove Lifvendahl, Karin Svanborg Sjövall och Maria Malmer Stenergard som gav sina synpunkter på rapportens tema och krav på nästa borgerliga regering.

Trevlig läsning!

Kontakt:

Ordförande Catarina Kärkkäinen
E-post: [email protected]
Telefon: 070 292 90 25

Förbundssekreterare Sten Storgärds
E-post: [email protected]
Telefon: 073 366 8585