Fyra procent – En bra början

Fyra procent – En bra början
Fyra procent – En bra början
1061 Nedladdningar

Stockholm 2019-05-06

I dag lanserade Fria Moderata Studentförbundet rapporten “Fyra procent – en bra början: Tio reformförslag för ett starkare försvar” i samband med ett seminarium på Blasieholmen i Stockholm. I panelen deltog Hans Wallmark, utrikespolitisk talesperson för Moderaterna, Zebulon Carlander, försvars- och säkerhetspolitisk sekreterare för FMSF och förbundssekreterare Sten Storgärds. Modererade samtalet gjorde ordförande Catarina Kärkkäinen.

Rapporten finns tillgänglig här: Fyra procent – en bra början.

Försvaret av medborgarna och deras frihet från yttre och inre hot är det offentligas mest fundamentala uppgift. Det är samhällskontraktets viktigaste löfte, och vad som – i den mån den alls har det – ger staten sin legitimitet.

I Sverige är löftet om försvaret av medborgarnas frihet synnerligen dåligt uppfyllt. Landet har trots ett av världens högsta skattetryck prioriterat allt förutom nattväktarstaten – och i stället tagit formen av en nattvandrarstat i vilken ordning, säkerhet och krisberedskap överlåts till andra. Det gäller inte minst försvaret.

Medan resten av världen har rustat upp – har Sverige rustat ned. Läget i omvärlden är allvarligt. Ryssland bedriver krig i Europa och hotar sina grannländer. Östersjöområdet befinner sig i fokus. Även globalt ökar osäkerheten. Mellanöstern präglas av krig och konflikt. USA har ett minskande intresse för omvärlden – medan Kinas internationella ambitioner växer.

Det är dags att Sverige får ett försvar värt namnet.

Trevlig läsning!

Kontakt:

Ordförande Catarina Kärkkäinen
E-post: [email protected]
Telefon: 070 29 29 025

Förbundssekreterare Sten Storgärds
E-post: [email protected]
Telefon: 073 366 85 85