Kurs mot framtiden

Kurs mot framtiden
Kurs mot framtiden
863 Nedladdningar

Stockholm 2014-07-17

Under Almedalsveckan i Visby släppte Fria Moderata Studentförbundets presidium en rapport: »Kurs mot framtiden!«. För att alla medlemmar och intressenter skall ha möjlighet att ta del av rapporten lägger vi nu upp den som PDF.

Kurs mot framtiden!

Vårt syfte med denna rapport är tudelat: För det första vill vi rikta ett stort och hjärtligt tack till Alliansen för allt det goda som den hittills har uträttat under sin regeringstid. För det andra vill vi skicka Alliansen följande uppmaning (i Gösta Bohmans anda): Sätt kurs mot framtiden och ett friare och öppnare Sverige!

För att uppnå vårt syfte har vi valt ut fem av Alliansens viktigaste och frihetligaste reformer: (1) arbetskraftsinvandringen, (2) försäljningen av det statliga ägandet, (3) den sänkta restaurangmomsen, (4) den könsneutrala äktenskapslagstiftningen och (5) apoteksavregleringen.

Varje reformavsnitt består av två delar. Den första delen analyserar berörd reforms innebörd, omfattning, effekter och bevekelsegrunder. Såväl beröm som kritik utdelas – där så är befogat – för att sedan kompletteras med väl underbyggda, konkreta argument. För att vinna den politiska striden räcker det inte att genomföra reformer, man måste också på ett trovärdigt och passionerat sätt kunna argumentera för sin politik.

Den andra delen tar fasta på idéutveckling och reformvilja. Hur kan Alliansen fortsätta att arbeta med de utvalda reformerna? Den borgerliga reformivern och idéutvecklingen får aldrig avstanna, varför vi skisserar möjliga vägar att driva reformerna ett, två eller tio steg vidare, med kurs mot framtiden.

Vår förhoppning är att vi till hösten får se en fortsatt Alliansregering. Vi vill bidra till detta med ett gediget underlag, som inte ryggar för stundtals obekväma sanningar. När det sedan väl är dags att fortsätta det politiska arbetet, hoppas vi att Alliansen med inspiration av denna rapport vågar göra Sverige ännu lite friare och ännu lite öppnare.

Trevlig läsning!

________
Kontakt
Förbundsordförande Alexandra Ivanov
E-post: [email protected]
Telefon: 073 550 11 23