Rätt makt

Rätt makt
Rätt makt
1085 Nedladdningar

Stockholm 2019-06-04

I går lanserade Fria Moderata Studentförbundet rapporten “Rätt makt: för införandet av en författningsdomstol” på Blasieholmen. Rapporten presenterades av författaren Sten Storgärds, förbundssekreterare och jurist. Den kommenterades i genom ett seminarium om maktdelning och konstitutionella reformer med panelisterna Gunnar Strömmer, partisekreterare, tidigare advokat och grundare av Centrum för Rättvisa och Joakim Nergelius, professor i rättsvetenskap vid Örebro universitet.

Rapporten finns tillgänglig här: Rätt makt

I rapportens förord skriver Gunnar Hökmark, Europaparlamentariker och tidigare bland annat partisekreterare i Moderaterna och ordförande i riksdagens Konstitutionsutskott: “Denna skrift om författningsdomstol är ett uttryck för en nödvändig debatt som sätter perspektivet hur vi bättre kan värna lagarna och hur lagarna ska kunna tillämpas i enlighet med lagstiftare och grundlagsintentioner. Förhoppningsvis kan den bli en nyttig påminnelse om att en grundlag ständigt måste betraktas utifrån hur väl den kan skydda och värna de syften som den formats för. Nämligen att skydda demokratin och medborgarnas rätt,”

Trevlig läsning!

Kontakt
Förbundssekreterare Sten Storgärds
[email protected]
073 366 8585