Systemskifte för ett friare Sverige

Systemskifte för ett friare Sverige
Systemskifte för ett friare Sverige
1012 Nedladdningar

Visby 2017-07-06

I samband med Studentförbundets mingel under Almedalsveckan i Visby släppte Fria Moderata Studentförbundets presidium rapporten Systemskifte för ett friare Sverige. För att alla medlemmar och intressenter skall ha möjlighet att ta del av rapporten lägger vi nu upp den som PDF: Systemskifte för ett friare Sverige.

Den svenska borgerligheten befinner sig i en allvarlig politisk kris, vilken sträcker sig långt bortom Moderaternas nuvarande låga opinionssiffror. Borgerligheten saknar i dag en bärande berättelse om Sverige. Moderaternas kräftgång beror framför allt på en skriande brist på politiska idéer och visioner. För att råda bot på detta måste Sveriges borgerliga åter kunna presentera ett genomtänkt och principiellt baserat politiskt program som tar itu med de allvarliga samhällsproblemen samtidigt som det förmedlar ett positivt budskap om morgondagen. I denna rapport ger Studentförbundet sitt förslag på vad denna berättelse bör vara.

Trevlig läsning!