Jo, Annika Strandhäll, det är någons fel

”Det är ingens fel.” 

 Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll (S) var tvärsäker när hon häromveckan fick frågan varför oljekraftverket i Karlshamn eldar 70 000 liter olja i timmen för att förse södra Sverige med el – i mitten av augusti, med över 20 plusgrader på termometern. 

Det är dock ett faktum att Löfven-regeringarna mellan 2015 och 2020 stängde fyra kärnkraftsreaktorer i Oskarshamn och Ringhals. Längre tillbaka i tiden stängde Persson-regeringarna mellan 1999 och 2005 båda reaktorerna i Barsebäck. Socialdemokraterna har med andra ord på drygt två decennier halverat antalet kärnkraftsreaktorer i Sverige, från tolv till sex. 

I takt med att de höga elpriserna stressar Socialdemokraterna har det, ju närmare valet vi kommer, bland regeringsföreträdare blivit populärt att hävda att det är kraftbolagen som på eget initiativ och av kommersiella skäl har stängt reaktorerna. 

Det argumentet är synnerligen enkelt att genomskåda. 

För det första har de S-ledda regeringarna sedan 2014 givit direktiv åtdet statliga kraftbolaget Vattenfall att det ska ägna sig mindre åt kärnkraft och mer åt förnybar energi. Eller för att citera Miljöpartiets egna ord om uppgörelsen med Socialdemokraterna efter valet 2014: ”Miljöpartiet och Socialdemokraterna är överens om att kärnkraften ska ersättas med sol, vind och annan förnybar energi. Vattenfalls planer på ny kärnkraft avbryts och den gamla kärnkraften får tuffare krav.” 

Vattenfalls dåvarande VD, Magnus Hall, kritiserade denna uppgörelse eftersom Vattenfall antagligen skulle behöva avbryta planerna på att bygga nya reaktorer vid Ringhals. Miljöpartiets dåvarande energipolitiska talesperson slog snabbt tillbaka: ”Jag utgår från att några sådana här uttalanden inte kommer göras av Magnus Hall när regeringen har satt på pränt vad Vattenfall ska göra. Det finns inget utrymme för sådana här uttalanden framöver.” 

För det andra beslutade följaktligen den S-ledda regeringen året därpå att Vattenfalls styrelse skulle få nya ledamöter med ”kompetens inom förnybara energisystem”. En av de ledamöter som nyvaldes vid bolagsstämman 2015 var Tomas Kåberger, tidigare generaldirektör vid Energimyndigheten och uttalad motståndare till kärnkraft. Kåberger, som för övrigt fortfarande har regeringens förtroende som styrelseledamot i Vattenfall, skriver regelbundet ledare och opinionsartiklar i vänstertidskriften ETC, ibland om kärnkraft, ur ett ideologiskt perspektiv som tidskriftens publik antagligen uppskattar stort. 

För det tredje tillsatte S-regeringen våren 2015 en parlamentariskt sammansatt energikommission. Regeringens ingång i dessa samtal var ”att kärnkraften ska ersättas med förnybar energi och energieffektivisering och att Sverige på sikt ska ha 100 procent förnybar energi”. 

För det fjärde höjde Löfven-regeringen samma år effektskatten ytterligare, vilket fick Svenska kraftnät att i sitt remissyttrande varna för ”att ytterligare reduktioner av kärnkraftens lönsamhet kan komma att påverka ägarnas intresse av att driva produktionsanläggningarna vidare. En enkel analys grundad på Svenska kraftnäts årliga kraftbalansrapport indikerar att en stängning av Oskarshamn 1 och 2 samt Ringhals 1 och 2 markant skulle öka risken för effektbrist i södra Sverige (elområde 3 och 4).” Två månader efter att skatten höjts meddelade ägarna till kärnkraftverken i Oskarshamn och Ringhals att man beslutat lägga ned de fyra reaktorer som sedan successivt stängdes under efterföljande år. 

***

Så jo, Annika Strandhäll. Det är någons fel. Det är Socialdemokraternas fel. Stå för det.


För frågor kontakta Förbundssekreterare Martin Bergman på [email protected] eller 070-3791729

 
 
 
Källor:
1. https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/0Gev5o/strandhall-om-kritiken-mot-oppnandet-av-oljekraftverket
2. https://www.mp.se/just-nu/framtiden-ar-fornybar/
3. https://www.svd.se/a/76ea98eb-1e6c-34e3-b5cd-e32f03abc1f7/vattenfall-vd-ifragasatts-efter-karnkraftskritik
4. https://www.regeringen.se/debattartiklar/2015/03/sa-ska-vattenfall-bli-ledande-i-energiomstallningen/
5. https://www.regeringen.se/49bb10/contentassets/f479a257aa694bf097a3806bbdf6ff19/forslag-till-statens-budget-for-2015-finansplan-och-skattefragor-kapitel-1-7