You are currently viewing Årsmöte och ny styrelse för FMS
Den nyvalda styrelsen för FMS Stockholm

Årsmöte och ny styrelse för FMS

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Bloggen

Fria Moderata Studentföreningen i Stockholm avhöll årsmöte på Blå Hörnet i Gamla Stan den 31 mars 2011.

Den gamla styrelsen avtackades.  Till ny styrelse valdes:

Ordförande: Peter Plewinski
Vice ordförande: Henrik Lundquist
Politisk sekreterare: Joanna Ljunggren
Skattmästare: Christoffer Aav
Ledamot: Monika Budyta
Ledamot: Johan Fagerlund
Ledamot: Alexander Ivarsson
Ledamot: Andreas Rahim

FMS Stockholms arbete kan bl.a. följas via föreningens Facebooksida.

Den nyvalda styrelsen för FMS Stockholm