Avskaffa presstödet!

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Bloggen

Motivet bakom presstödet är att skapa mångfald och konkurrens i tidningsvärlden. Presstödet infördes redan på 60-talet, och kanaliserades genom de politiska partierna till partiernas respektive tidningar.

I dag omfattar presstödet 551 miljoner kronor (både genom driftsstöd och distributionsstöd, år 2009). Stödet betalas ut genom den statliga presstödsnämnden.

Vid en snabb anblick kan det se ut som att presstödet har lyckats med sin uppgift – det finns en massa tidningar vars budgetar inte skulle gå ihop om de inte erhöll presstöd. Men det finns ju en annan aspekt av presstödet också – att vissa tidningar inte kan konkurrera på lika villkor, för de slås ut av tidningar som får presstöd. Den fria marknaden sätts ur spel.

De som säger att mångfalden skulle försvinna om presstödet försvann, tänker inte på att andra tidningar då skulle kunna ta upp kampen (mot t.ex. Svenska Dagbladet och Skånska Dagbladet, som är de största mottagarna av presstödet).

Det är alltså illa nog att staten snedvrider marknaden. Nu har man till och med börjat ge presstöd åt Nationaldemokraternas tidning Nationell Idag (då tidningen uppfyller de formella kraven). Det betyder att skattepengar används åt att sprida främlingsfientliga nyheter. Det skall sägas, att FMSF var emot presstödet redan innan Nationell Idag började få presstöd.

Mångfald och konkurrens finns idag i högre grad än någonsin. Det finns nästan obegränsat med nyheter att få tag på online, både från Sverige och utlandet, skrivna av både professionella journalister såväl som amatörer. Presstödet är otidsenligt, snedvrider marknaden och saknar existensberättigande i ett modernt samhälle. Därför bör det avskaffas. De 550 miljoner kronor Sverige sparar årligen, kan lämpligen användas till att sänka skatterna, så att folk själva kan bestämma på vilka medier de önskar spendera sina pengar.

Bidragspumpad. Källa: Flickr CC