Behövs ett statligt kärleksministerium?

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Bloggen

Idag överlämnar landshövding Eva Eriksson sin rapport om så kallad fruimport till regeringen. Ett av förslagen som läggs fram är att införa en statligt kontrollmyndighet för att komma tillrätta med våld i relationer där den ena parten kommer från ett annat land, en kontrollmekanism som inte rimmar väl med våra demokratiska rättssäkerhetsprinciper.

 

 

SvD Brännpunkt skriver Eriksson:

Sverige måste genom utökade kontroller kunna förhindra att oseriösa män ges rätt att föra kvinnor och barn till Sverige.

Det handlar om att ge migrationsverket tillåtelse att kontrollera en person mot polisens brotts- och misstankeregister som en standardåtgärd. Sedan ska de göra en bedömning om vem som är och inte är lämplig att vara någons man.

 

Att försöka utreda mannens (!) motiv för att ta hit och leva med en person från ett annat land känns som ett förslag från en totalitär regim, inte något som hör hemma i en svensk demokrati på 2000-talet. 

 

Statens uppgift är inte att ha åsikter om vilken kärlek som är bra eller dålig. Därför ska man inte inskränka rättssäkerheten för personer som vill gifta sig med utlandsfödda, utan istället stärka rättssäkerheten för personer som kommer hit och hamnar i svårigheter.

 

En person är principiellt oskyldig tills motsatsen bevisats, och dessutom har man rätt att lägga avtjänade straff bakom sig i sitt privatliv. Rättssäkerheten urholkas när man förutsätter att alla som träffar partners över landsgränser är en våldtäktsman och en hustrumisshandlare.

 

Vad skulle vi tycka om detta förslag skulle gälla i Sverige? Ska vi införa en flickvänslämplighetslicens här också?

 
Man döms inte som person när man får ett straff, man döms för sin gärning. När man sonat för sin gärning ska man kunna gå vidare utan att bli svartlistad för livet.

 

Om detta fick jag (under 20 sekunder) tala om på tv4-nyheterna idag. Titta gärna! Mina fantastiska one-liners bär vår organisationssekreterares signatur!