Seminarium med Lars Vilks om extremism och tolerans

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:På plats

Onsdagen den 4 maj anordnade Fria Moderata Studentförbundet ett seminarium om extremism och tolerans. Inbjuden gäst och föreläsare var konstnären och samhällsdebattören Lars Vilks.

Efter diverse lokalbyten, på grund av den ”kontroversielle” föreläsaren, kunde äntligen seminariet ironiskt nog hållas i ABF Stockholms lokaler. ABF-lokalen fylldes till bredden med drygt 70 åskådare.

Seminariet inleddes med en kort berättelse om förbundets senaste rapport ”Extremism, tolerans och integration – hur vi alla kan vara lyckliga tillsammans”.

I rapporten debatteras en rad aktuella ämnen så som den alltmer utbredda religiösa extremismen i Sverige, hets mot folkgrupp, brottsbekämpning, särbehandlingar och arbetsmarknadsproblematiken.

Ett utdrag från rapporten lyder enligt följande:

”Extremismen, inte minst den religiösa, tycks ha ökat de senaste decennierna världen över. Sverige har haft en stor och närmast urskiljningslös invandring under denna tid. Det är naturligt att det i den brokiga skara (….) funnits både helt vanliga människor, liksom krigsförbrytare och religiösa fanatiker. Det finns ingen anledning till att hymla med detta av rädsla för att skada en icke-existerande idealbild av invandrare.  Tvärtom tjänar alla på att ett obehagligt element dras fram i ljuset och lär sig det liberala samhällets regler.”

Efter förbundsordförandes anförande äntrade huvudattraktionen för kvällen scenen, nämligen Lars Vilks.

Vilks inledde med att dra bakgrundsfakta till den världsomtalade karikatyren av Profeten Muhammed som rodellhund – bakgrundfakta som tycks förbipasserat den stora massans vetande obemärkt.

Lars Vilks håller föredrag

Vilks fascinerande berättelser gavs med en stor gnutta ironi, mycket humor men även doser av allvar. Påhopp från obildade småspolingar, konstvärldens och samhällets rädsla och allvarliga incidenser såsom mordhot och mordbrander från organiserade extremistgrupper uppfattades som ögonöppnande och omskakande av de många åskådarna som denna kväll fanns på plats.

Efter föredraget fick publiken möjlighet att ställa frågor till konstnären. Den frågvisa publiken ställde frågor om konstvärldens reaktioner och inställning, extremismens beteende men även mer triviala frågor som till exempel om Vilks aldrig blir rädd eller ångrar hans konstnärsverk.

Kvällen avslutades med vin och snacks med möjlighet att mingla och diskutera vidare med Vilks.

Fria Moderata Studentförbundet vill tacka alla som deltog på seminariet och rikta ett extra stort tack till Lars Vilks för hans intressanta föredrag och stora bidrag till samhällsdebatten!

Av: Filippa M. Nilsson, organisationssekreterare FMSF