You are currently viewing Platsrapport: EDS i Lviv, Ukraina

Platsrapport: EDS i Lviv, Ukraina

Den 5 – 10 mars hade European Democrat Students sitt Winter University i Lviv, Ukraina. Från FMSF reste Victoria Nilsson (ordf.), Jacob Dexe (viceordf.), Andreas Fock (ordf. FMS Göteborg) samt Peter Plewinski (ordf. emeritus FMS Stockholm). Då viceordförande Dexe var den ende som varit på EDS innan utnämndes han snabbt till ”Team Leader”, en roll han axlade med bravur.

Foto: Veera Ylimaunu

Fotot: Delegater från de nordiska länderna samt Storbritannien, alla medlemmar i NKSU.

Somliga delegater blev hämtade från flygplatsen av representanter från medlemsorganisationen och arrangörerna USA Ukraine, och körda till hotellet. På resan dit bad en av de ukrainska värdarna om ursäkt för att vägarna var i dåligt skick, och drog snabbt den glada slutsatsen att ”Det löser sig när vi går med i EU”. Ett intressant sätt att välkomna delegater från ett land som är nettobetalare till EU, mer tyvärr inte alltför överraskande. Väl framme på hotellet mötte vi delegater från hela EU, samt Georgien och Israel. EDS har länge haft öppnare gränser än EU vad gäller samarbeten, något som åtminstone bådar gott inför framtiden.

Foto: Victoria Nilsson - Jacob och Andreas framför Operan i Lviv

Under onsdagen arbetade vi i de permanenta arbetsgrupperna. Viceordförande Dexe satt i Human Rights-gruppen som fokuserade på att ta fram en motion om yttrandefrihet online, ett kanske lite väl nischat ämne som få andra länder visade något större intresse för. Ordförande Nilsson satt i gruppen Policies for Europe där huvudfokus låg på en motion om hållbar energiförsörjning. Utan några större svårigheter såg vi till att EDS lyfte fingrarna ur den energipolitiska kakburken och hindrade försök att lägga fokus på specifika energikällor, samt slog ett slag för småskalig energiförsörjning. Fock och Plewinski jobbade med Higher Education and Research där man pratade om akademisk mobilitet. Här slog vi ner flera möjliga ökningar av EUs budget och mandat och satsade i stället på minskade regleringar i mobiliteten.

På council meeting under lördagen röstade vi bland annat igenom en motion mot korruption, där vissa delegationer uttryckte tämligen orwellianska åsikter där både FMSF, YCEG Storbritannien och HSF Norge skakade på huvudena och försvarade tappert både offentlighetsprincipen och staters begränsade kompetens i att göra vad som är bäst för individen. I slutändan lyckades vi ta bort de värsta formuleringarna, men budskapet vattnades ner till deprimerande vaghet på flera punkter. Därefter fördömde vi Irans försök att inneha kärnvapen, vi röstade igenom en motion om att hantera trafficking samt röstade ner (eller snarare avstod från att rösta igenom) en motion om att sätta Hezbollah på svartlistan för terroristorganisationer.

Under dagarna spekulerades det även mycket i vem och vilka som kommer att sitta i nästa EDS-styrelse samt vem som kommer att bli nästa ordförande då Juraj Antal kommer att lämna posten på EDS Summer University i Berlin i Juli. Vi hade även glädjen att kunna välja in en ny medlemsorganisation i EDS, StudioCentro från Italien, vilket blev ett härligt (och lite känslosamt!) minne för alla deltagare.

Bland de intressantare delarna på programmet ingick ett besök hos viceborgmästaren i Lviv, som talade om svårigheterna som uppstår av att ligga nära andra EU-länder när man inte är medlemmar själva. Bland annat hade Lviv ansökt om att för ett år bli utsedd till ”Europas kulturhuvudstad”, arrangeras av EU-kommissionen varje år, men tyvärr fått nej eftersom att Ukraina inte är med i EU.

Foto: EDS

Fotot: Alla kvinnliga deltagare fick varsin ros på den internationella kvinnodagen den 8 mars. När bilden tas hade vi också en “International dinner”, varför många har valt att ha folkdräkt på sig. 

På kvällarna intogs alltid en gemensam middag innan de flesta delegaterna begav sig ut i natten. Vi besökte bland annan en klubb där två deltagare från Ukrainska ”X-factor” uppträdde. Vi serverades en lokal klassiker, honungsvodka, nere i en bar utformad som ett motståndshögkvarter under Soviettiden, och rökte vattenpipa till sent inpå småtimmarna. Vi såg tre vitt skilda demonstationer under tiden vi var där; en på internationella kvinnodagen, en annan med ukrainska nynazister och en tredje som handlade om att föräldrar till barn som omhändertagits av staten ska få det lättare att behålla kontakten och träffa sina barn.

Foto: Victoria Nilsson - Vy över Lviv från vårt hotell

Överlag var det en fantastisk resa, och vi är inte bara glada att ha fått besöka Lviv, Ludvig von Mises födelsestad, utan också för att ha fått träffa alla fantastiska och intressanta medlemmar inom EDS. Vi ser fram emot att kunna skicka fler medlemmar från FMSF på dessa resor, så att alla kan få en liten inblick (och kanske en liten försmak?) på hur politik fungerar i EU och inom EPP-gruppen.