Representantskap och nytt presidium

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Bloggen

Under helgen 12-14 juni avhöll FMSF sitt årliga representantskap, denna gången vid Stockholms Universitet. Många spännande debatter om ämnen så skilda som kriminalpolitik, upphovsrätt och Förenta Nationerna avhandlades. Givetvis hölls traditionsenliga sittningar på kvällarna där god mat och dryck konsumerade i goda vänners lag.  Ett nytt presidum valdes, där ordförande Petrus Boström omvaldes, likaså undertecknande. Nya presidialer är Carl Wilhelmsson, Mikael Lindholm och Gustaf Dymov, vars presentationer snart kommer att finnas här på bloggen. Vi i presidiet vill framföra ett stort tack till alla er som kom och gjorde detta års representantskap så minnesvärt och lovar att jobba ännu hårdare för friheten detta verksamhetsåret.