Bland blommor och bin

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Bloggen

I gårdagens Telegraph kan man läsa om det senaste utslaget från EU-domstolen, nämligen att biodlare åläggs att lista pollen som en av ingredienserna i honung. Som att hävda “att jordnötter innehåller nötter” säger biodlarna, som protesterat mot utslaget som kommer att kosta dem hundratusentals pund. 

Att döma av rapporteringen i media luras man att tro att EU-maskineriet numera lägger alla sina krafter på att ta sig ut ur eurokrisen, återskapa förtroenden och lösa den lilla incidenten i Grekland. Det är lätt att glömma att de runt 47 000 anställda tjänstemännen fortfarande måste uppfinna nya problem att sysselsätta sig med, och att det mesta av arbetet i Bryssel, Luxemburg (och tidsvis Strasbourg) har fortsatt som vanligt. Det kan jämföras med en gigantisk FAS 3-satsning; ett vuxendagis av storlek Large där det gäller att ständigt hitta på nya arbetsuppgifter.

Det senaste i raden av påhitt är att alla EUs biodlare, till en motsvarande kostnad av hundratusentals pund, skall testa om den pollen som honung naturligt innehåller eventuellt består av delvis genmodifierad pollen. Argument som att pollen inte är en ingrediens som odlare tillsätter i honung, utan något som existerar naturligt i honung genom att bin – just det – samlar näring från blommor, biter inte på EU. Inhemska biodlare som fruktar att slås ut från marknaden då de inte har möjlighet att finansiera dyra laboratorietester av sina produkter lyssnar man inte till, och idag tillhör frågan redan gårdagens nyheter.

Tur i oturen är att EU-domstolen verkar sakna basala kunskaper i hur man hanterar bin. För det vet ni väl, att den okunniga som går till bikupan för att stjäla honung snart ses rusandes därifrån, med tusentals små brännande bin i hälarna.