Bostadspolitik – alltid aktuellt

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Bloggen

I DN kan man läsa om hur tidigare studenter fortsätter att läsa strökurser för att kunna bo kvar i sina studentlägenheter. FMSF har under många år opinionsbildat för en friare bostadsmarknad, i rapporter, på nätet, i studenttidningar och så vidare.

Det är dags att bostadsmarknaden avregleras. Det behövs fri hyressättning,  avskaffad fastighetsskatt, enhetliga byggregler mellan kommuner, färre byggnormer, fler ägarlägenheter – och folk måste få möjlighet att kunna hyra ut t.ex. ett rum i sin lägenhet, utan att drabbas av hårda skattesmällar.

Nuvarande system är orättvist, ineffektivt och oflexibelt.