Vad är poängen med ett fristående studentförbund?

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Bloggen

I dagens nummer av Västerviks-Tidningen kan man läsa en debattartikel från Svenska Nyhetsbyrån undertecknad av Moderata Studenters Erik Persson, i vilken riksordföranden understryker betydelsen av den inriktning hans halvtannat år gamla organisation har valt. Samtidigt antyder Persson att organisationer som Fria Moderata Studentförbundet, Högerteknologerna och Föreningen Heimdal skulle vara irrelevanta eftersom man där diskuterar ideologiska frågor i stället för vardagsbekymmer.

Moderata Studenter är en sammanslutning av MUF-föreningar som under en gemensam bifirma har för avsikt att bedriva MUF-verksamhet vid högskolor och universitet. Jag tycker personligen att det är ett hedervärt syfte att försöka vinna den genomsnittlige studenten för Moderata samlingspartiets långsiktiga politik. I den mån det går att rekrytera aktiva medlemmar till särskilda MUF-föreningar vid universiteten har MSt kanske en roll att spela i framtiden, även om resultaten än så länge framstår som magra.

Så här kan det se ut när Högerjuristerna äter sushi.

Fria Moderata Studentförbundet har andra skäl för sin existens. Förbundet finns till för att borgerliga studenter skall ges chans att öva sig i muntlig och skriftlig framställning, för att argument skall kunna testas och avfärdas och för att övertygelser skall omprövas eller befästas. Samtidigt har våra medlemsföreningar pubkvällar, sittningar och andra aktiviteter som gör studentlivet lite roligare. Ett medlemskap i studentförbundet kan bli mycket utvecklande för en framtida politiker eller opinionsbildare och våra sittningstraditioner går inte av för hackor.

Många av våra medlemmar har MUF-bakgrund och är beredda att kampanja partipolitiskt, men förbundet är i sig partipolitiskt obundet. Vi välkomnar också studenter som tillhör något annat borgerligt parti än moderaterna eller är ointresserade av partipolitik. Våra föreningar är inte bundna av någon normalstadga och är också i hög grad oberoende i förhållande till förbundet. I princip skulle det kunna hända att Studentföreningen Ateneum valde att kampanja för piratpartiet och att Högerjuristerna kampanjade för folkpartiet inför höstens val, under förutsättning att detta vore medlemmarnas önskan.

Vad är då meningen med att ha ett borgerligt studentförbund som håller partipolitiken på en armlängds avstånd? Ett viktigt skäl är att studentförbundare kan vara intellektuellt hederliga och inte behöver tycka saker bara för att förbundsledningen eller någon partistyrelse har beslutat det. Vi behöver inte anpassa oss till politisk-taktiska moden och kräver ingen partilojalitet. Dessutom kan vi uppnå en större intellektuell bredd genom vår öppenhet för liberala och konservativa sympatisörer oavsett eventuella innehav av partiböcker. Att våra föreningar bevarar studentikosa traditioner gör dem mer intressanta än rena partiföreningar.

Ur den politiska borgerlighetens perspektiv är FMSF att betrakta som en FoU-avdelning, inte en säljorganisation. För ett företag är det svårt att hålla försäljningen uppe om inga nya produkter utvecklas. Electrolux hade aldrig blivit ett globalt företag om inte ledningen hade anställt såväl ambulerande dammsugarförsäljare som kvalificerade ingenjörer.