Miljön och maten kräver slopade tullar

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Bloggen

De senaste åren har det blivit vanligt, rent av trendigt, att måla negativa bilder av utvecklingen i världen. Tidningar och tv är fyllda av domedagsreportage med krav på lösningar baserade på förbud, hinder och stopp.

Sällan eller aldrig lyfts blicken långt nog för att se att det finns mer positiva lösningar på många av de problem som finns. Med mer marknadsekonomi, frihandel och slopade tullar kan stora insatser göras för att både förbättra världens miljö och bekämpa den kvarvarande fattigdomen i många länder.
Den miljömedvetenhet som finns idag har lett fram till en allt större efterfrågan på olika typer av biobränslen, för att bryta beroendet av olja. Detta i kombination med att världens befolkning växer och fler därmed behöver mat innebär en chans att på allvar lyfta människor ur fattigdom.

Det som krävs är att rika länder som EU-länderna, USA och Japan med flera öppnar sina gränser. Att gömma sig bakom tullmurar och subventionera inhemsk produktion är både onödigt dyrt för oss som skattebetalare och rent av omoraliskt givet att det håller fast länder och människor i fattigdom och utsatthet.

Lösningen stavad frihandel. Det är dags att gå från ord till handling. EU måste slopa sina tullmurar och inhemska subventioner. Utan onödiga tullar och stora subventioner till europeiska bönder som leder till överproduktion skulle bönder från länder utanför EU till exempel Afrika kunna hävda sig på den europeiska marknaden.

Detta skulle leda till att såväl matproduktionen som odlingen av biobränsle skulle skötas effektivare och bättre. Fler länder och fler människor skulle kunna lyftas ur fattigdom och spela en viktig roll i utvecklingen. En ändring av spelreglerna i världshandeln bort från murar och subventioner har bland annat nyligen förespråkats av FN-organet FAO:s chef Jacques Diouf i flera intervjuer.
Utmaningen nu är att på allvar få EU att börja montera ner de murar och hinder som idag hämmar utvecklingen. Sverige kan spela en viktig roll som påtryckare när det gäller detta. Den svenska regeringen är som vi vet frihandelsvänner och har insikt om det nödvändiga i att ta krafttag för att reformera den europeiska jordbrukspolitiken.

Låt oss hoppas att detta får ta ett större utrymme i den svenska europapolitiken. En förvandling av EU till en riktig frihandelsunion med hela världen för både matens och miljöns skull vore ett spännande mål för det svenska ordförandeskapet 2009.

Fredrik Saweståhl
Internationell sekreterare
Fria Moderata Studentförbundet

Publicerad i bland annat VästerviksTidningen