Kvalitet utan planekonomi

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Bloggen

Regeringens utredare Dan Brändström presenterade nyligen sina slutsatser om hur kvaliteten på universitet och högskolor kan förbättras. Den föreslagna modellen är tänkt att sätta fokus på lärosätenas prestationer snarare än på politikernas nycker. Det är en god intention, och utredningen rymmer också en hel del bra förslag. Ett exempel är att frikoppla universitetsstatusen från statsmaktsbeslut, ett annat att konkurrensutsätta tilldelningen av forskningsmedel.

Ändå går utredningen över ån efter vatten. Om man vill prioritera kvalitet, främja näringslivskontakter och minska den politiska styrningen så borde man snarast förespråka fristående universitet med icke-statliga huvudmän, en successiv utfasning av den statliga finansieringen och avveckling av de politiskt tillsatta universitetsstyrelserna. Annars förblir akademin fjättrad av politiska beslut och planekonomiska byråkrater även i framtiden.

Ulrik Franke
Förbundsordförande
Fria Moderata Studentförbundet

Publicerad i Sydsvenskan mfl.