Studentförbundet representerat vid konservativa sommarkonferensen

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Bloggen

I helgen deltog delar av Fria Moderata Studentförbundets presidium i årets konservativa sommarkonferens som för femte gången arrangerades hos Föreningen Heimdal i Uppsala av Konservativt Forum.

Konferensen inleddes med att den fria skribenten Elise Claeson talade om potentialen för en förnyad konservatism, med mindre tal om statsnytta och ett större fokus på den lilla världen. Efter det berättade Jonathan Price från den nederländska Edmund Burke-stiftelsen om uppbyggnaden av ett nytt europeiskt konservativt nätverk. Vart och ett av föredragen följdes av livliga diskussioner. Lördagen avslutades med en mycket trevlig högtidsmiddag.

Under söndagen talade samhällsdebattören och bloggaren Dick Erixon om neokonservatism och de moraliska aspekterna på Förenta nationerna och internationell politik. Även detta föredrag följdes av en livlig debatt.

Vi vill tacka arrangörerna Dag Elfström och Jakob E:son Söderbaum och alla andra som deltog för en lyckad konferens.

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=c1zJzr-kWsI]