Bra att statliga bolag säljs

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Bloggen

Som bekant har regeringen sedan tidigare mandat från riksdagen för att sälja ett antal statliga bolag. Det gäller t.ex. Nordea, SBAB, TeliaSonera och SAS. Under förra mandatperioden såldes t.ex. Vin&Sprit, OMX och Vasakronan, och statens ägande minskades i TeliaSonera. Affärerna gav ca. 100 miljarder till statskassan.

På grund av finanskrisen pausades försäljningen av vissa statliga bolag, då man riskerade att gå miste om tillgångarnas fulla försäljningsvärde. Nu är dock finanskrisen bakom oss – om inte för Europa så åtminstone för Sverige och vissa andra länder. Försäljningen kan därför återupptas.

Källa: Flickr (Creative Commons)

Staten äger, helt eller delvis, 57 bolag, med ett sammanlagt värde av 620 miljarder kronor (enligt DI). Det är inte en statlig kärnuppgift att driva bank, flygbolag eller telefonileverantör. Det är därför givetvis mycket bra att Alliansens agenda är att fortsätta sälja bolagen – och betala av på statsskulden. Försäljningen av statens aktier i Nordea och TeliaSonera är förhållandevis okontroversiell. Ingen lär heller sakna det statliga ägandet i SAS. Privata flygbolag har visat sig kunna ge både lägre priser och bättre service.

Successivt bör – och kommer – statens ägande att minska eller helt avslutas i dessa 57 bolag. Vad som skulle vara särskilt glädjande, vore om regeringen meddelade att Vattenfall skulle styckas och försäljas. Den dagen kommer – men det finns ingen anledning att vänta i många år. Politiker kan inte och ska inte driva varken flygbolag, elbolag eller telefonibolag.