Bristen på globalisering

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Bloggen

FN har i en ny rapport kommit fram till att världens fattigaste länder drabbas hårdast av globaliseringen. Harriet Smidt, en byråkrat av högsta rang, är chef för FN:s enhet för underutvecklade länder. Hennes slutsats är att globaliseringen fått somliga länder att bli marginaliserade och isolerade.

Det är svårt att definiera fenomenet globalisering men det brukar innebära en form av kapitalism som medför ökad interaktion mellan stater och de individer som befolkar dem. Isolering är då snarare resultatet av en brist på globalisering. Det är förvisso ett problem men knappast någonting som själva globaliseringen kan beskyllas för. Afghanistan, Eritrea, Bangladesh, Mauretanien, Gambia, Etiopien och Sudan nämns som exempel på länder som råkar illa ut när resten av världens utveckling accelerer

ar. Nederländerna, Taiwan, Hong Kong och Kanada lyser däremot med sin frånvaro.

Någon slump är det knappast att ofria länder blir mer marginaliserade och därför inte lyckas ta del av de rikedomar som världen i övrigt skapar. Diktaturer är mer produktiva än demokratier inom områden som ofrihet, marginalisering och fattigdom. Men så länge kapitalismen skuldbeläggs istället för att hyllas kan dels Robert Mugabe fortsätta styra världens snabbast sjunkande ekonomi, dels Harriet Smidt återigen författa rapporter som syftar till att stärka byråkratins grepp om världen. Förvisso vitt skilda verksamheter, bägge är dock en del av problemet och inte av lösningen.

Petrus Boström, viceordförande Fria Moderata Studentförbundet

Publicerad i Helsingborgs Dagblad den 23 juli 2007.

zp8497586rq