Corren 2/9: Natomedlemskap stärker tryggheten

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Bloggen

Replik på “Vad är nyttan med Nato?“, 31/8.

I sin replik till vår debattartikel från den 24/8 ifrågasätter Sofia Svensson, Conservatives for Liberty, om ett Natomedlemskap verkligen är i Sveriges intresse och om det skulle ha några effekter på säkerhetsläget sett till de baltiska republikerna. Vårt svar förblir ett starkt och klart: ja.

Visserligen är det en betydande friktionsfråga inom det transatlantiska samarbetet gällande skillnaden i försvarsutgifter mellan USA och Natos europeiska medlemsstater. Precis som i Sverige tog successiva regeringar runtom i Europa efter det kalla kriget beslut som kraftigt sågade bort försvarsförmågor. 25 år av sådana beslut har satt sina spår och många i Washington undrar varför europeiska allierade gör så lite. Men sedan händelserna 2014 har det skett ett skifte i försvarsanslag och det går nu att se hur alltmer pengar går till att investera i bättre och starkare försvar runtom i Europa. Det krävs emellertid fortfarande att man gör mycket mer på den här fronten.

Vid Natotoppmötet i Warszawa tidigare den här sommaren tog man en rad beslut som förstärker alliansens militära närvaro bland annat i de baltiska republikerna och Polen. Där kommer man att placera förband på permanent roterande basis från USA, Storbritannien, Tyskland och Kanada. Även om det och andra beslut som fattades i Warszawa inte är tillräckliga för att stoppa en fullskalig rysk invasion, höjer det tröskeln för rysk aggression och utgör en tydlig signal om att Nato är redo att försvara sina allierade.

Sverige behöver idag investera mer i vår egen nationella försvarsförmåga för att kunna hävda våra säkerhetsintressen och vara en stark regional aktör. Men det är kombinerat med att Sverige borde söka ett Natomedlemskap och på så sätt stärka det regionala säkerhetssystemet i Östersjöområdet och Nordeuropa. Det skulle gynna tryggheten i närområdet, inte minst för oss själva och Baltikum.

Hugo Selling

ordförande Fria Moderata Studentförbundet

Zebulon Carlander

försvars- och säkerhetspolitisk sekreterare Fria Moderata Studentförbundet

 

Till Corren